Investigadors de l'IMEDEA (CSIC-UIB) estudien com es pot frenar el deteriorament de l'ecosistema marí de Portocolom

El treball apunta la manca d’oxigen, l’excés de nutrients i l’augment de temperatura global com els principals problemes de conservació de la badia del port de Felanitx 

Un estudi científic fet pels investigadors de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) informa que la combinació de factors locals de pressió humana i el progressiu escalfament global posen en perill els ecosistemes marins de Portocolom, Felanitx.

Un dels factors observats per diagnosticar l’estat de salut del port és l’oxigen. Com indica la doctora Raquel Vaquer, «cal recordar que, si la concentració d’oxigen baixa, els organismes no poden sobreviure. Aquest fenomen de manca d’oxigen es coneix com a hipòxia, i fa impossible la vida per a la majoria d’espècies, amb efectes més negatius per a les espècies que no es poden desplaçar aviat i fugir a zones segures. L’estudi mostra com la probabilitat d’hipòxia s’incrementa com més augmenta la temperatura de l’aigua».

El treball, que s’ha publicat aquesta setmana a la revista Estuaries and Coasts i que ha estat desenvolupat pels investigadors de l’IMEDEA (CSIC-UIB) Raquel Vaquer-Sunyer, Carlos M. Duarte, Gabriel Jordà i Sergio Ruiz-Halpern a Portocolom, va mesurar diferents paràmetres (salinitat, temperatura, oxigen dissolt, etc.) al llarg dels anys 2009 i 2010. Totes aquestes dades les registrava de manera continuada una sonda fixada al fons de la badia, que va permetre determinar, entre altres aspectes, una elevada temperatura de l’aigua en profunditat: s’assoliren els 29 graus C, i una temperatura encara més elevada en superfície.

Més temperatura, manca d’oxigen i excés de nutrients: una combinació molt negativa

Si a aquests factors s’afegeix l’eutrofització (excés de nutrients que arriben a la mar procedents de depuradores o de fertilitzants emprats a l’agricultura) es dóna una combinació molt negativa, que fa gairebé impossible la vida en períodes més o menys llargs. L’estudi de l’IMEDEA (CSIC-UIB) ha documentat episodis de proliferació de certes algues indicadores de la mala qualitat en aigües. Aquestes «explosions» d’algues es produeixen per un excés de nutrients i de matèria orgànica que arriben des de terra, la qual cosa provoca que s’esgoti l’oxigen. Aquest fenomen es pot percebre a simple vista i es repeteix sempre que es donen les condicions, com va ocórrer l’abril de 2010.

«Les conclusions de l’estudi –precisa la doctora Vaquer– apunten que la qualitat de l’aigua marina de Portocolom empitjorarà més si no se solucionen els vessaments d’aigües residuals, que s’han incrementat, en bona part pel mal estat  del clavegueram, el creixement poblacional (resident i estacional) i l’increment de l’activitat d’embarcacions dins el port. Les mesures que s’haurien d’adoptar a nivell local per evitar un empitjorament de l’ecosistema autòcton passen per arreglar les filtracions  del sistema de clavegueram, evitar al màxim els vessaments dels vaixells, limitar l’expansió urbana i portuària i reduir l’ús de fertilitzants químics».

Referència bibliogràfica

VAQUER-SUNYER, R.; DUARTE, C. M.; JORDÀ, G.; RUIZ-HALPERN, S. «Dependence of Oxygen Dynamics and Community Metabolism in a Shallow Mediterranean Macroalgal Meadow (Caulerpa prolifera)». Estuaries and Coasts, 2012, DOI: 10.1007/s12237-012-9514-y 

Documents relacionats

Data de publicació: 07/06/2012