Intel·ligència artificial per al desenvolupament de la robòtica social

La Universitat de les Illes Balears participa en un projecte de recerca per desenvolupar robots que assisteixin la gent gran en la vida diària 

Un equip d’investigadors de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGIVIA-UIB) de la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte de recerca PLEISAR, que té com a objectiu posar la robòtica i la intel·ligència artificial al servei de l’atenció a les persones grans.  En el projecte també participen investigadors de les universitats de Saragossa, Granada, Barcelona i La Laguna. Junts, treballen per fer possible que els robots puguin acompanyar les persones grans en el seu dia a dia, interactuar amb elles, facilitar-los la comunicació i estar pendents de la seva salut física i emocional.

«La proporció de gent més gran de 60 anys va en augment a Espanya, i la tecnologia pot ajudar a fer front a molts dels reptes que s’associen a l’envelliment de la població. Moltes persones grans es troben en situacions de solitud, també són freqüents les caigudes al domicili. Amb aquest projecte volem contribuir a desenvolupar tecnologies d’assistència que puguin ajudar la gent gran en la seva vida quotidiana», assegura Francisco J. Perales, catedràtic del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

«El ventall d’opcions és molt gran. Gràcies a l’aplicació de la intel·ligència artificial, aquests robots haurien de ser capaços de detectar les emocions dels usuaris mitjançant el reconeixement d’expressions facials o de la veu. També poden ajudar a detectar situacions perilloses per a la salut dels usuaris», afegeix José M. Buades, investigador principal de la UGIVIA de la UIB.

La Universitat de les Illes Balears coordina un dels subprojectes d’aquest projecte (PLEISAR-Robots), que se centra de manera específica en l’aplicació de la intel·ligència artificial. Els investigadors tenen l’objectiu d’aplicar la intel·ligència artificial perquè els robots físics puguin ser capaços d’utilitzar dades sobre l’estat dels usuaris que hagin estat recollides per dispositius com ara rellotges intel·ligents, càmeres o micròfons. Aquesta informació hauria de permetre també que els robots interactuïn amb l’usuari, l’ajudin en les tasques diàries i, fins i tot, els proposin activitats.

El projecte (PID2022-136779OB-C32) el finança l’Agència Estatal d’Investigació amb fons del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i dels fons FEDER de la Unió Europea. 

Data de publicació: 17/01/2024