Instrucció sobre l'ampliació i el desenvolupament del protocol d'actuació per a l'adaptació de la docència presencial a la no presencial

A causa de la crisi sanitària motivada per la pandèmia de la COVID-19, el sistema universitari necessita mesures per garantir la qualitat acadèmica dels ensenyaments que rebran els estudiants a la part final de l’any acadèmic 2019-20. El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears va aprovar unes pautes docents que ha actualitzat amb l’objectiu de donar directrius als centres de la UIB perquè organitzin i adoptin totes les mesures necessàries per reconvertir la docència i avaluació presencials a no presencials. Per part seva, el Ministeri d’Universitats treballa en un document de criteris generals per adaptar el sistema universitari espanyol durant l’any acadèmic 2019-20.

Ara, després de decidir de mantenir l’activitat docent no presencial fins a final de curs, el vicerector de Docència de la Universitat de les Illes Balears, en el marc de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha dictat una instrucció amb la qual s’amplia i es desenvolupa el protocol d’actuació en l’adaptació de la docència presencial a la no presencial. Els criteris són aplicables a totes les titulacions oficials de grau i de màster de la Universitat de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 08/04/2020