Informe del Rector al Claustre de la UIB

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, ha presentat aquest informe al Claustre de la UIB, reunit el 28 de gener de 2015.

Documents relacionats

Data de publicació: 29/01/2015