Informe de recerca de l'IRIE sobre l'educació de segona oportunitat

L'estudi del grup de recerca en Educació i Ciutadania analitza l'eficàcia, l'efectivitat i l'impacte d'un projecte d'inserció sociolaboral per a joves que han abandonat l'escola de manera prematura 

L'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) ha publicat l'informe Condiciones de éxito y rupturas en la participación de la población joven en los dispositivos de educación de segunda oportunidad: el caso del Centro Jovent, dirigit per la doctora Francesca Salvà Mut, membre del grup de recerca en Educació i Ciutadania, de l'IRIE.

Aquest document és el número 15 de la col·lecció Informes de Recerca en Educació. Illes Balears, de l'IRIE, i presenta una investigació avaluativa basada en el mètode biogràfic. La recerca s’ha realitzat a partir de les històries de vida de quinze joves d’edats compreses entre 18 i 24 anys, amb situacions personals i familiars marcades per diversos graus de vulnerabilitat que, després d’una biografia escolar marcada principalment per les dificultats, varen participar en el dispositiu esmentat.

L’escomesa integral i la individualització, els continguts de la formació i els aprenentatges realitzats, les estratègies metodològiques, el vincle afectiu i l’entorn educatiu es manifesten com a determinants de l’èxit. També queda palès l’impacte positiu, personal i laboral, de la participació, fins i tot en les persones que no acabaren l’itinerari.

Més informació:

Data de publicació: 31/10/2017