Informàtica al nigul: una font de problemes jurídics per al petit empresari

La tesi doctoral de Francesca Maria Rosselló Rubert proposa solucions a la falta de normativa i jurisprudència per als serveis informàtics allotjats en servidors remots 

En el nostre dia a dia consultam, processam i dipositam informació en el denominat «nigul», la ubicació física del qual desconeixem, però és accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. Som usuaris de serveis d’informàtica en nigul si ens subscrivim a serveis de correu electrònic, emmagatzematge d'arxius, aplicacions d'edició i compartició de dades digitals o xarxes socials, entre altres. En usar-los, tota la informació involucrada en aquestes activitats, abans allotjada únicament al nostre equip informàtic privat, passa a guardar-se, processar-se i replicar-se en servidors remots de companyies com Google, Apple o Facebook, entre altres.

Això genera certs problemes jurídics. Alguns deriven de la mateixa tecnologia involucrada: caigudes del servei, contratemps relacionats amb la seguretat dels sistemes, dubtes sobre l'esborrament de dades... Altres neixen en subscriure contractes en línia disposats prèviament pel proveïdor: preservació de la privadesa, renúncia a drets de propietat intel·lectual, falta de garanties respecte dels mínims de qualitat del servei, desequilibris en la distribució de riscs entre les parts (especialment en serveis «gratuïts»), opacitat en la informació sobre el servei, etc. També el mal ús del servei i el desconeixement del seu funcionament poden suposar conflictes entre proveïdor, subscriptor, usuari i tercers. 

En la tesi doctoral de Francesca Maria Rosselló Rubert, defensada a la Universitat de les Illes Balears, es proposen noves solucions jurídiques a aquestes i a altres qüestions derivades dels serveis d’informàtica en nigul, atès que manca normativa i jurisprudència específiques, principalment des de la perspectiva del Dret mercantil i del subscriptor petit empresari. Es produeix una manca de poder de negociació i de protecció legal del consumidor, que pot veure perillar la seva reputació, els seus secrets comercials i la seva continuïtat empresarial en crear-se una situació de dependència del servei o originar-se responsabilitats econòmicament inassumibles. Així mateix, s'identifiquen els serveis al nigul més populars del sector turístic, i s'analitzen aquelles qüestions més delicades, com la disponibilitat del servei o les repercussions en la reputació de l'establiment turístic.

Aquesta tesi s'ha realitzat en el marc del projecte DER2012-32063 «Turisme i noves tecnologies; especialment, el règim jurídic de les denominades centrals de reserves turístiques» (investigadora principal: Apol·lònia Martínez Nadal) i també del projecte DER2015-63595-R «Big Data, Cloud Computing i altres nous reptes jurídics plantejats per les tecnologies emergents; en particular, la seva incidència en el sector turístic» (investigadora principal: Apol·lònia Martínez Nadal), finançats tots dos pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i desenvolupats a la Universitat de les Illes Balears. A més, aquest treball s'ha desenvolupat gràcies a l'ajuda d'una beca atorgada per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears i del Fons Social Europeu, en el marc del Programa operatiu FSE 2014-2020.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Aspectos jurídico-mercantiles de la suscripción de servicios de computación en la nube por pequeños empresarios; en particular, implicaciones en el sector turístico
  • Autora: Francesca Maria Rosselló Rubert
  • Programa de doctorat: Dret
  • Departament: Dret Privat
  • Directora: Apol·lònia Martínez Nadal  

Data de publicació: 30/11/2017