Informació ampliada: La UIB suspèn temporalment tota l'activitat docent presencial

La mesura entrarà en vigor a partir del 16 de març 

La Universitat de les Illes Balears ha suspès temporalment tota l'activitat docent presencial, a partir del 16 de març, durant les dues pròximes setmanes, d’acord amb les darreres mesures adoptades pel Govern espanyol i les autoritats sanitàries i educatives de les Illes Balears. La decisió afecta més de 16.000 alumnes de la UIB.

La Universitat està preparada per posar en marxa alternatives docents perquè els alumnes puguin continuar els seus estudis de manera no presencial mentre es mantingui aquesta situació. Per això, el Rector apel·la a la responsabilitat dels alumnes, perquè quedin a ca seva per ajudar a la contenció de la malaltia.

La resta d’activitats vinculades a la docència i la recerca es mantindran en funcionament i els serveis romandran oberts, amb les mesures necessàries per garantir la salut de la comunitat universitària. S’aplicaran, a partir d’ara, les mesures previstes al Protocol d’actuació davant l’alerta sanitària pel coronavirus 2019 (SARS-CoV-2), aprovat pel Consell de Direcció de la UIB.

Docència en línia a través d'Aula digital

Està previst que el professorat reforçarà la tutorització dels estudiants a través d’Aula digital de la UIB, una plataforma d'aprenentatge en línia que permet que els docents puguin posar a disposició dels estudiants els materials educatius per a l'estudi (continguts bàsics, materials complementaris, activitats d’avaluació, exercicis d’autoavaluació, etc.) i emprar tota una sèrie de funcionalitats de la plataforma que faciliten la interacció amb l’alumnat o la realització d’activitats d’aprenentatge.

En cap cas no es podran organitzar reunions ni tutories presencials amb els estudiants. El professorat establirà les pautes de funcionament amb el seu alumnat. La docència virtual efectuada durant el període de suspensió de les classes presencials formarà part de l’avaluació de les assignatures.

L'activitat del PAS i PDI es manté

Per altra banda, es mantindran les obligacions del professorat i del personal d’administració i serveis, que hauran de continuar prestant els seus serveis, inclòs el personal adscrit a unitats que es tanquin al públic, sense perjudici de la no assistència a classe. La UIB farà possible la conciliació de la vida laboral i familiar. Per aquest motiu es flexibilitzaran les condicions perquè els treballadors que hagin de tenir cura de familiars puguin accedir al teletreball.

Qualsevol canvi en aquest aspecte i tota la informació relacionada amb la malaltia seran transmesos a la comunitat universitària pels canals oficials de comunicació institucionals: web, Portal de l'estudiant, Portal PAS-PDI, comptes oficials a les xarxes socials i butlletins interns.

A aquest efecte, s'ha creat el web <coronavirus.uib.cat>, a través del qual es posen a l’abast de la comunitat universitària totes les dades actualitzades de la situació generada pel virus. També hi trobareu la informació que ofereixen les autoritats sanitàries autonòmiques, estatals i internacionals.

Les consultes específiques relacionades amb la COVID-2019 que puguin afectar el funcionament universitari podeu enviar-les a l’adreça de correu electrònic <coronavirus@uib.cat>.

Notícies relacionades

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 13/03/2020

Data de publicació: 13/03/2020