Identifiquen un biomarcador nutrigenòmic per predir l'obesitat

El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB ha patentat un mètode per a la predicció i prevenció del sobrepès, l’obesitat i les seves complicacions, que s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu BIOCLAIMS 

El repte de prevenir l’obesitat i les seves complicacions amb més garanties requereix disposar de biomarcadors que revelin la predisposició a patir aquestes alteracions abans que es manifestin. El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la Universitat de les Illes Balears coordina el projecte europeu BIOCLAIMS, que investiga en el camp de la nova tecnologia nutrigenòmica, basada en la interacció dels nutrients amb els gens, per identificar bons biomarcadors.

El fet que s’adquireixi o no una determinada predisposició a l’obesitat és el resultat de diversos factors, sovint propiciats per canvis fisiològics o patològics que es produeixen en determinades etapes de la vida. És el cas de l’alimentació durant les etapes primerenques del desenvolupament i l’alimentació de la mare durant la gestació, que tenen un paper determinant. Els investigadors apunten que els efectes de l’alimentació de la mare durant la gestació queden registrats en els nostres gens i cromosomes, i això pot determinar que la descendència tingui una predisposició més gran o més petita a l’obesitat.

Estudis previs

En estudis previs, fets en animals experimentals (rates), els investigadors de la UIB ja havien descrit que una reducció suau o moderada (del 20 per cent) de la ingesta calòrica de les mares durant la primera meitat de la gestació és suficient per imprimir en la descendència una predisposició a desenvolupar sobrepès i obesitat, que si bé no es manifesta en edats joves, va apareixent a mesura que l’edat avança.

En altres estudis previs, l’equip del doctor Andreu Palou havia observat que la combinació de nombrosos gens que s’expressen i detecten en una fracció de cèl·lules sanguínies (coneguda com a PBMC, peripheral blood mononuclear cells, i que és fàcil d’obtenir a partir d’unes gotes de sang) podia reflectir alteracions que esdevenen en òrgans que són vitals per a la regulació en l’edat adulta del metabolisme energètic i del pes corporal, com són el fetge, el teixit adipós i l’hipotàlem. A més, també s’havia observat algunes alteracions en aquests òrgans que podien ser responsables de futurs desajusts del balanç energètic, i així propiciar l’obesitat.

La hipòtesi

Els investigadors del LBMNB es plantejaren la possibilitat que l’estudi de l’expressió quantitativa de múltiples gens en la fracció sanguínia de PBMC (fàcilment obtenible a partir d’unes gotes de sang) obtinguda poques setmanes després del naixement podria revelar alteracions de la predisposició futura a l’obesitat. Per això, varen estudiar l’expressió d’uns 20.000 gens en aquestes cèl·lules PBMC en edats primerenques, comparant la descendència de rates gestants que havien tingut una gestació normal (i, per tant, no propenses a engreixar) amb la descendència de rates que havien tingut alguna restricció moderada de la ingesta durant la primera meitat de la gestació i, en conseqüència, havien adquirit predisposició a desenvolupar obesitat.

Els resultats

La recerca de l’equip del doctor Andreu Palou va trobar una expressió alterada en 224 gens, que es comporten de manera diferent en les rates joves que, a l’edat adulta, tenen més tendència a desenvolupar obesitat i les complicacions que hi estan associades, comparades amb les que tindran menys predisposició a engreixar. El coneixement de l’expressió de diversos grups o combinacions d’aquests gens reflecteix la tendència futura a desenvolupar o no obesitat, amb diferents probabilitats que depenen del nombre i selecció de gens que s’estudiï.

Patent

Aquests resultats han donat lloc a una patent (número P201430428, Mètode per a la protecció i/o prevenció de sobrepès, obesitat i/o les seves complicacions mitjançant anàlisi d’expressió génica), la titularitat de la qual correspon a la Universitat de les Illes Balears en col·laboració amb el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Obesitat i Nutrició (CIBEROBN). Els estudis s’han fet en el marc del projecte europeu BIOCLAIMS i pròximament seran publicats a la revista Scientific Reports, del grup Nature.

La patent s’ha presentat en el marc del simposi internacional Biomarkers and Health Claims on Food: BIOCLAIMS Meeting with stakeholders, que s’ha fet a la UIB i que ha reunit més d’un centenar de reconeguts experts en els àmbits científic i juridicoregulador de l’alimentació i la salut d’arreu d’Europa, vinculats a institucions com la Comissió Europea, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), i representants d’empreses líders del sector alimentari. També hi han participat els investigadors de la UIB, del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), i de les universitats i els centres de recerca d’arreu d’Europa que participen en el projecte BIOCLAIMS.

Notícia relacionada

Data de publicació: 12/02/2015