III convocatòria per a la publicació d'articles o altres peces de difusió inèdites vinculades amb la CUD i l'Agenda 2030

Tercera convocatòria, centrada en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5: “Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nines” dins la Universitat

CRUE Internacionalització i Cooperació, a través del seu Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD), llança la seva tercera convocatòria per a la promoció i publicació d’articles o altres peces de difusió inèdits vinculats amb la cooperació universitària al desenvolupament i l’Agenda 2030.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar a conèixer accions singulars lligades a la cooperació universitària al desenvolupament que s'estiguin duent a terme en el si de les universitats espanyoles, o en les que hi participin, orientades als tres grans desafiaments del món actual: la lluita contra la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la sostenibilitat.

Aquesta tercera convocatòria es dirigeix a activitats relacionades amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5: “Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nines” i les seves metes.

Les persones interessades,  membres de la UIB (PDI, PAS o alumnat) o bé grups o col·lectius vinculats a l'acció singular, han d'enviar un treball escrit i firmat (article, reportatge o entrevista), no publicat prèviament, a la Secretaria Tècnica de l'OCUD abans de l’1 de juny de 2017 (ocud@crue.org).

 

Data de publicació: 24/05/2017