III Olimpíada de Geografia, amb 120 alumnes inscrits de totes les Illes Balears

Dia: divendres, 3 d'abril de 2009
Hora: 9.45 h
Lloc: aula 7 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya,
campus universitari, Palma

Els mitjans gràfics podran prendre imatges a l'inici de la jornada.

20 estudiants d'Eivissa, 14 de Menorca i 86 de Mallorca participaran a la III Olimpíada de Geografia de les Illes Balears. Són alumnes matriculats de segon curs de batxillerat que cursen l'assignatura Geografia en centres de les Illes Balears. L'objectiu és incentivar l'alumnat que estudia Geografia, així com aproximar els estudis de Geografia, i la Universitat de les Illes Balears, als estudiants preuniversitaris.

Aquesta III Olimpíada de Geografia compta amb el suport de la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear, i de la UIB, i amb la col·laboració de Caixa Rural de Balears, Halcón Viajes, l'Editorial Vicens Vives, el Col·legi de Geògrafs, la Conselleria d'Agricultura, i la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient.

La prova durarà una hora aproximadament, i el programa de continguts és el mateix que el temari de selectivitat.

Premis per a l'alumnat:

Primer premi:
- Matrícula gratuïta per al primer curs d'estudis universitaris a la UIB.
- Un compte obert a la Caixa Rural amb 300 euros.
- Un passatge d'avió d'anada i tornada a la Península, gentilesa d'Halcón Viajes.
- Un obsequi gentilesa de Vicens Vives.

Segon premi:
- Matrícula gratuïta per al primer curs d'estudis universitaris a la UIB.
- Un compte obert a la Caixa Rural amb 200 euros.
- Un obsequi gentilesa de Vicens Vives.

Tercer premi:
- Matrícula gratuïta per al primer curs d'estudis universitaris a la UIB.
- Un compte obert a la Caixa Rural amb 100 euros.
- Un obsequi gentilesa de Vicens Vives.

Documents relacionats

Data de publicació: 03/04/2009