II Jornada sobre Investigació amb Perspectiva de Gènere

L'Oficina d'Igualtat d'Oportuntitats, organitza una jornada sobre investigació amb perspectiva de gènere que consisteix en la posada en comú de treballs i recerques amb perspectiva de gènere que hagin estat realitzats o els duguin a terme membres de tota de comunitat universitària, incloent-hi alumnes de grau, màster i doctorat, per visibilitzar i potenciar la importància i rellevància dels estudis de gènere. A més, en aquesta segona edició es posa un èmfasi especial en l'àrea dels estudis de ciències de la salut des d'una perspectiva de gènere.

Més informació:

II Jornada Universitària sobre Investigació amb Perspectiva de Gènere a la UIB  

Data de publicació: 09/03/2022