II Congrés Virtual sobre prostitució. Regularització de la prostitució i Drets Humans

Un centenar de professionals debatran sobre prostitució a través de la xarxa

Divendres, dia 1 de febrer de 2008, comença el II Congrés Virtual sobre Prostitució. Regularització de la prostitució i Drets Humans, organitzat per la UIB, Creu Roja, Metges del Món, Adoratrius, Casal Petit–Oblates i l'Institut Balear de la Dona, amb el suport de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.

El segon congrés virtual sobre prostitució està coordinat des del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, i tindrà lloc des de l'1 fins el 18 de febrer.

Els nuclis temàtics del congrés són:
- Concepcions i posicionaments sobre la prostitució.
- Tendències internacionals.
- Regulació estatal.
- Regulació autonòmica.
- Propostes alternatives.

Els objectius del Congrés són oferir un espai d'intercanvi d'experiències d'actuació, des de diferents perspectives professionals, institucionals, administratives i des de diferents àmbits (justícia, salut, intervenció social); aprofundir en la reflexió sobre la prostitució com a objecte d'estudi interdisciplinari i dels models actuals que permeten comprendre-la millor; facilitar l'establiment de xarxes d'intercanvi d'informació d'àmbit estatal i internacional; fomentar el debat entorn de fenomen de la prostitució entre tots els actors que hi intervenen, centrant-lo en les possibles situacions legals, alegals o no legals.

Els destinataris són totes les persones interessades en aquesta temàtica, però especialment, les persones que es dediquen a la prostitució, l'alumnat i el professorat universitari de diversos àmbits (educatius, socials, de la salut...), així com els professionals i voluntariat dels àmbits de la justícia, els serveis socials, l'educació, la salut i altres sectors vinculats a la temàtica tractada.

Metodologia: El Congrés és virtual i l'objectiu és la difusió i el debat d'estudis i experiències dins l'àmbit de la prostitució. La metodologia consisteix a penjar a la web del Congrés les ponències i comunicacions enviades per professionals dins aquest camp i avaluades pel comitè científic.

Les persones inscrites tindran accés als documents uns dies abans de l'inici del Congrés, per tal de poder llegir amb temps els treballs presentats, i a partir de dia 1 de febrer podran entrar al fòrum obert per opinar, debatre, demanar i intercanviar opinions i treballs o experiències. A més, els ponents hi entraran per debatre amb els inscrits qüestions referents a les seves ponències o sobre els diversos nuclis temàtics. Aquesta possibilitat permet un alt nivell d'interacció entre els inscrits i els autors de les ponències. Així mateix, la web del Congrés disposarà d'un espai o biblioteca virtual on els participants podran trobar i penjar tot tipus de documents, material audiovisual o investigacions referents als nuclis temàtics.

Una vegada acabat el Congrés se'n presentaran les conclusions i es penjaran a la web.

Documents relacionats

Data de publicació: 31/01/2008