II Congrés Internacional de Dret del Turisme a Palma. Els juristes analitzaran la política turística de la Unió Europa i la internacionalització de les empreses turístiques

Acte d’inauguració:
Dia: dijous, 10 de novembre de 2011
Hora: 10 hores
Lloc: seu del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears,
Rambla dels Ducs de Palma, 10, Palma

La Universitat de les Illes Balears (UIB), el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears organitzen el II Congrés Internacional de Dret del Turisme, que es durà a terme els dies 10 i 11 de novembre de 2011.

El congrés s’estructurarà en set taules temàtiques en les quals els especialistes analitzaran la política turística de la Unió Europea, els aspectes legals de les noves formes de promoció i contractació dels serveis turístics, la innovació en la normativa sectorial, la internacionalització de les empreses hoteleres i els aspectes jurídics i tributaris dels xàrters aeri i marítim. La taula rodona sobre el Dret del turisme en el món se centrarà en Cuba, país convidat en aquesta edició del congrés.

Hi participaran juristes experts en Dret del turisme, com també els principals agents turístics, que intercanviaran experiències i coneixements sobre la matèria.

L’objectiu del congrés és convertir les Illes Balears en un referent del Dret turístic, alhora que formula propostes destinades a afavorir la coexistència dels interessos que convergeixen en el turisme nacional i l’internacional.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 10/11/2011

Data de publicació: 09/11/2011