IB3 i la UIB signen un conveni de col·laboració en matèria d'assessorament lingüístic

Dia: divendres, 4 d'abril de 2008
Hora: 11.30 hores
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

El senyor Antoni Martorell Reynés, director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), i la doctora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració.

Aquest acord regularà les relacions entre ambdues institucions en matèria de foment dels usos adequats de la llengua catalana i d'edició, producció i difusió de material audiovisual.

També hi assistiran la senyora Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears; el senyor Maties Salom, director adjunt d'IB3; la senyora Cathy Sweeney, gerent del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana (COFUC); el doctor Joan Mas, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB; i la senyora Begoña Morey, gerent de la Universitat de les Illes Balears.

Data de publicació: 04/04/2008