Homenatge del Departament de Física al doctor Sergio Alonso, catedràtic emèrit de la UIB

El Departament de Física de la UIB ha retut homenatge al doctor Sergio Alonso, catedràtic emèrit de la UIB.

El doctor Sergio Alonso Oroza és membre de la UIB des de l’octubre de 1983. És catedràtic d’universitat des del juny de 1986. Ha estat director del Departament de Física de la Terra i del Cosmos, secretari del Departament de Física, cap d’estudis de Física, president del Consell d’Estudis de Física, vicedegà de la Facultat de Ciències i vicerector d’Ordenació Acadèmica. Ha dedicat a tasques de gestió de la UIB un equivalent a dinou anys.

El doctor Sergio Alonso ha estat investigador responsable del grup d’investigació de Dinàmica de Fluids Geofísics i posteriorment del grup d’investigació de Meteorologia, el qual ha estat considerat grup competitiu pel Govern de les Illes Balears des de la primera convocatòria. Va formar part de la CICYT en la redacció del I Programa nacional de R+D sobre el Clima i en va ser gestor. Participà també en la redacció del II Programa nacional. Va formar part, com a científic, de la delegació espanyola a les reunions del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i participà en la redacció dels quatre primers informes de l’IPCC.

Per altra banda, ha estat coordinador de l’àrea de Ciències de la Terra de l’ANEP; president del grup especialitzat de Física de la Terra i de l’Oceà de la RSEF; president de la secció de Meteorologia i Física de l’Atmosfera de la Comissió Nacional de Geodèsia i Geofísica; membre del Consell Nacional del Clima; i jurat dels premis Fronteras del Conocimiento, categoria de canvi climàtic, de la Fundació BBVA.

És vocal del comitè Grau-Màster de la branca de ciències per a la verificació de titulacions universitàries de l’ANECA, avaluador de projectes a l’ANEP, avaluador de l’agència de qualitat ACSUCYL i avaluador de l’AGAUR. Ha estat president de la comissió nacional d’acreditació per a professors titulars d’universitat de l’ANECA.

Així mateix, és promotor i soci fundador de l’empresa de base tecnològica (spin-off de la UIB) MeteoClim Services. Ha participat en disset projectes d’investigació corresponents a convocatòries competitives del Pla nacional i de la Unió Europea. Ha estat investigador principal en sis d’aquests projectes. Ha participat també en sis contractes d’investigació, de quatre dels quals ha estat investigador responsable.

Ha publicat 69 articles, gran part en revistes internacionals indexades en el JCR. També és autor d’un llibre i autor o coautor de 28 capítols de llibre. Ha presentat comunicacions a 52 congressos especialitzats, majoritàriament de caràcter internacional. Ha dirigit 6 tesis doctorals. Els temes principals de la recerca estan relacionats amb la simulació numèrica i amb l’impacte del canvi climàtic a escala regional i local.

Té cinc sexennis d’investigació i el reconeixement del Govern de les Illes Balears per l’excel·lència investigadora. 

Data de publicació: 09/10/2015