Homenatge a la doctora Carme Bosch, professora emèrita de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB

Dia: dijous, 24 de setembre de 2015
Hora: 12 hores
Lloc: Sala de Graus de l’edifici Ramon Llull, campus universitari, Palma 

El Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB ret homenatge a la doctora Carme Bosch, catedràtica de Filologia Llatina i professora emèrita de la UIB. 

A l’acte parlaran la doctora Magdalena Catrain, subdirectora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica; la doctora Maria Antònia Fornés, professora de Filologia Llatina i vicerectora de Professorat i Seus Universitàries; la doctora María José Pena, professora jubilada de Filologia Llatina de la Universitat Autònoma de Barcelona; el doctor Jordi Pérez, catedràtic jubilat de Filologia Llatina de la Universitat de València; el doctor Pere Joan Quetglas, catedràtic de Filologia Llatina, vicerector de Comunicació i Projecció de la Universitat de Barcelona i rector de l’Estudi General Lul·lià; la doctora Carme Bosch, professora emèrita de Filologia Llatina; i el doctor Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears. 

La doctora Carme Bosch és llicenciada (1964) i doctora (1975) en Filosofia i Lletres (Secció de Filologia Clàssica) per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral: Antígona en la literatura moderna.

Abans d’arribar a la Universitat, Carme Bosch va ser professora i catedràtica de secundària de Llatí. A la UIB hi arribà com a professora adjunta interina de Filologia Llatina a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears, de 1978 a 1981. Després passà a ser adjunta numerària de Filologia Llatina de la Universitat de les Illes Balears, de 1981 a 1984, i titular d'universitat de Filologia Llatina de la Universitat de les Illes Balears, de 1984 a 2001. Des de 2001 és catedràtica d'universitat de Filologia Llatina de la UIB.

Ha participat en diversos projectes de recerca. Actualment participa en el projecte Edición crítica y estudio de los Comentarios de erudición (1621) y de otros textos del maestro Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640) II.

Ha publicat un bon nombre de llibres, capítols de llibre, articles, pròlegs, ressenyes, articles de divulgació, etc. Ha participat en congressos, ha coordinat seminaris i cursos, ha impartit conferències, etc. La seva recerca s'ha desenvolupat principalment en l'àmbit de la tradició clàssica en la literatura catalana, principalment en la literatura de les Illes (Llorenç Villalonga, Josep M. Llompart, Vidal Alcover, Costa i Llobera, Llorenç Moyà, Miquel Dolç…), però també ha treballat autors d'altres literatures, com ara Bernanos, Proust, George Sand, Rubén Darío, etc.).

Les seves publicacions més recents se centren en l'obra de Bartolomé Jiménez Patón (s. XVI-XVII).

Ha estat directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB des del 26 de gener de 1996 fins al 8 d'octubre de 2000.

És membre corresponent de l'Estudi General Lul·lià (12 de desembre de 1995); membre de la Junta Rectora de l'Estudi General Lul·lià (30 de març de 2000); membre del Consell Assessor de la Fundació Casa-Museu Llorenç Villalonga, depenent del Consell Insular de Mallorca; i acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (17 de març de 2005). 

Notícia relacionada

 

Data de l'esdeveniment: 24/09/2015

Data de publicació: 23/09/2015