Has estat alumne de la UIB? Volem mantenir el contacte amb tu!

Alumni UIB: una nova plataforma en línia per mantenir el contacte 

Alumni UIB és la nova plataforma en línia de la Universitat de les Illes Balears que permet que els exalumnes de la UIB continuïn en contacte una vegada acaben els estudis.

L'accés a la plataforma és gratuït, i s’hi pot entrar des d’un compte de Facebook o de LinkedIn, o també es pot donar-s’hi d'alta directament. 

La plataforma Alumni UIB ha estat creada amb el suport del Consell Social de la UIB.

Els universitaris que es donen d'alta a la plataforma Alumni UIB trobaran diferents seccions:

#SempreUIB

Per continuar connectat amb els companys d'estudis o tornar a connectar-s’hi en cas d’haver perdut el contacte amb ells. D’aquesta manera podran continuar vinculats a la UIB. 

#Ajuda

La plataforma disposa d’un sistema de mentoria amb el qual es pot oferir ajuda a altres exalumnes de la UIB i també rebre'n.

#Fes xarxa

Els usuaris ampliaran la xarxa professional amb nous contactes.

#Avançar

La plataforma permet avançar en el progrés de la carrera professional amb noves oportunitats laborals. 

Alumni UIB permet connectar amb els companys d'estudis de la UIB en un entorn segur per ampliar la xarxa professional i personal.

#Social

Podràs compartir fotos de moments passats a la UIB o veure les galeries d’imatges dels actes i esdeveniments que tenen lloc a la Universitat.  

Temes relacionats

Data de publicació: 13/07/2015