Governar les tecnologies de la informació: una obligació

La revista Communications of the ACM publica un article del professor de la UIB Carlos Juiz sobre la necessitat d'incloure la governança de les tecnologies de la informació en l'agenda estratègica d'empreses i organitzacions 

El doctor Carlos Juiz, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB i investigador principal del grup de recerca en Arquitectura i comportament de sistemes informàtics i de comunicacions (ACSIC), ha publicat recentment un article en el qual alerta dels perjudicis que poden patir les empreses i organitzacions si deixen la governança de les tecnologies de la informació fora de la seva agenda estratègica. L’article insisteix que aquest govern és una responsabilitat ineludible dels executius de les empreses, i que el seu enfocament ha de ser des del rendiment i no des dels detalls tecnològics.

La governança de les tecnologies de la informació és una relativament nova disciplina dels sistemes d’informació basada en els models de bona governança de les organitzacions i que clarifica la separació entre governar i gestionar les tecnologies de la informació. Aquests models  de governança es desenvolupen sobre l’estàndard ISO/IEC 38500, que guia els màxims responsables de les empreses i organitzacions a desenvolupar la seva agenda estratègica, que cada vegada més depèn de les tecnologies de la informació i el seu ús.

El treball, elaborat juntament amb el senyor Mark Toomey, director de l’empresa australiana de consultoria en gestió de les tecnologies de la informació Infonomics i editor original de l'estàndard ISO/IEC 38500, s’ha publicat a la prestigiosa revista Communications of the ACM, una de les més importants en l’àmbit internacional sobre les ciències de la computació.

Referència bibliogràfica:

Juiz, C. & Toomey, M. «To Govern IT, or Not to Govern IT?», Communication of the ACM, febrer de 2015, vol. 58, núm. 2, pàg. 58-64. DOI: 10.1145/2656385 

Data de publicació: 13/02/2015