GLRaV-3: El virus que malmet el vi

La tesi doctoral de Rafael Montero Silvestre investiga les causes de l’alta incidència del virus de l’enrotllament 3 en les vinyes i els seus efectes sobre els paràmetres de qualitat de la producció vitivinícola  

El virus de l’enrotllament 3 (GLRaV-3) és un virus sistèmic de tipus floemàtic, que afecta el sistema de teixits conductors de la saba de la vinya, i que genera importants pèrdues econòmiques a la indústria vitivinícola. Els símptomes d’aquest virus difereixen entre les varietats negres i blanques de raïm. En el cas de les vinyes de les varietats negres, els símptomes són clarament visibles, amb l'aparició primerenca d'una coloració vermellosa entre els nervis de les fulles, que romanen verds. A més, les fulles se solen enrotllar cap avall i tornen fràgils. Per a les varietats blanques, els símptomes són menys evidents, la qual cosa fa més complicat que es pugui identificar la presència del virus al camp i, en conseqüència, es dificulta que es puguin aplicar mesures per prevenir-ne la dispersió, com ara el control biològic del vector i la substitució de les plantes infectades per plantes sanes.

La tesi doctoral de Rafael Montero Silvestre, defensada a la Universitat de les Illes Balears, indaga en les possibles causes de l’alta incidència del GLRaV-3 a les vinyes, identifica els paràmetres fisiològics més sensibles a la infecció i estima la incidència dels efectes del virus sobre paràmetres de qualitat. La tesi l’han dirigida el doctor Jaume Flexas i la doctora Josefina Bota, del Departament de Biologia de la UIB.

Els resultats obtinguts han mostrat que la major eficiència en la multiplicació d'aquest virus en relació amb altres virus de la vinya podria ser un dels principals motius de la seva alta incidència a les vinyes. El virus va afectar els principals paràmetres fisiològics, especialment l'assimilació neta de CO2 i la cadena de transport d'electrons. La fluorescència verda, blava i les ràtios derivades també es varen veure afectades, i varen ser considerades bons paràmetres per ser utilitzats com a indicadors de la presència del GLRaV-3. La recerca també assenyala que el retard en la maduració del fruit va ser el principal paràmetre afectat, de manera que també es va veure afectada la data de verema, i va tenir lloc una reducció de la concentració d'àcids orgànics. L’investigador també apunta que el temps que el virus és present a la planta podria tenir un major efecte en la fisiologia de la planta que la quantitat de virus en un moment donat.

Per tant, la tesi de Rafael Montero ha permès entendre millor alguns dels motius de la major incidència del GLRaV-3 enfront d'altres virus a les vinyes, així com la identificació de paràmetres fisiològics sensibles a la infecció que podrien ser utilitzats per a la detecció precoç del virus en grans àrees de vinya. A més, s'han establert estratègies per minimitzar l'efecte en la qualitat del most i el vi.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Effects of grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3) concentration on plant physiology and quality parameters in Vitis vinifera L. white cultivars.
  • Autor: Rafael Montero Silvestre
  • Programa de doctorat: Biologia de les Plantes
  • Departament: Biologia
  • Director: Jaume Flexas Sans i Josefina Bota Salort 

Data de publicació: 17/12/2015