Formació de nous professionals per a l'economia verda

La UIB participa en el projecte europeu VIREG, per desenvolupar un curs de postgrau en línia en l’àmbit de l’eficiència dels recursos i el desenvolupament sostenible en territoris insulars i perifèrics europeus 

La Universitat de les Illes Balears participa en el projecte europeu Virtual Resource Efficiency Gateway (VIREG), que té com a objectiu desenvolupar una plataforma de formació virtual sobre gestió eficient dels recursos i desenvolupament sostenible. Aquest recurs formatiu, que s’impartirà com un curs de postgrau en línia de 5 crèdits ECTS,  està orientat a actualitzar els coneixements i les habilitats de persones de més de 25 anys que ja disposen d’estudis superiors, per tal d’aconseguir formar nous professionals en l’àmbit de l’economia verda.

Així, el projecte VIREG cerca crear nous perfils laborals que siguin capaços de donar resposta a les necessitats de les empreses i als reptes de les societats de territoris insulars i limitats, com les Illes Balears, en l’àmbit de la sostenibilitat i l’ús eficient dels recursos naturals, energètics, humans i de les infraestructures.

Convertir una limitació en una oportunitat de creixement

A causa de la insularitat i la seva condició perifèrica, les illes europees comparteixen determinades característiques que les diferencien de l’Europa continental. Des d’un punt de vista econòmic, el creixement està fortament influït per les limitacions dels recursos naturals (aigua, energia) i per la dependència de les importacions, la qual cosa afecta l’eficiència de l’economia local i genera vulnerabilitat. La Unió Europea considera aquestes limitacions una oportunitat per crear noves oportunitats d’inserció professional per a un dels col·lectius afectats per la crisi econòmica, el dels titulats universitaris més grans de 25 anys de les illes europees.

A banda de la creació del curs de postgrau en línia, el projecte VIREG també cerca generar debat i complicitats entre les universitats, les administracions i les empreses sobre les estratègies per fer front a les necessitats formatives de les persones ja titulades d’acord amb els reptes dels diferents sectors econòmics. Per això, en el marc del projecte VIREG s’organitzen reunions periòdiques en les quals participen, a més dels socis del projecte, representants de les administracions públiques i del sector empresarial.

Trobada al ParcBiT

El I Workshop d’Eficiència dels Recursos i Creixement Verd Sostenible del projecte VIREG va tenir lloc al ParcBiT el passat 20 de maig i va reunir una vintena de representants d’institucions i empreses com la Direcció General d’Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, Emaya, la FundacióBIT, Endesa, MAC Insular, Tirme, Sampol, Balears.t, Robinson Hoteles i Mediterranean Communications & Consulting. Els assistents varen tenir l’oportunitat d’intercanviar coneixements i experiències relacionades amb la gestió eficient dels recursos i, a la vegada, tractar un dels aspectes centrals del projecte VIREG com és el de les necessitats formatives dels treballadors en l’àmbit de l’eficiència dels recursos.

El grup de recerca en Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de Comunicacions de la UIB participa com a soci en el projecte VIREG juntament amb IBITEC, una empresa derivada de la UIB, i altres 12 universitats i empreses europees de  les illes Canàries i Madrid (Espanya), Madeira (Portugal), Creta (Grècia), Sicília (Itàlia), el Regne Unit, Romania i Xipre. Tots els socis han participat anteriorment en programes europeus d’aprenentatge permanent com ara Tempus, ERASMUS, ERASMUS Mundus, Life, Leonardo da Vinci i Copernicus.  

Data de publicació: 04/06/2014