Finalitza el programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic Instrumental a la UIB

Els 51 joves contractats el 2019 acaben la seva experiència a la Universitat de les Illes Balears després de quinze mesos de treballar en recerca, investigació i gestió documental 

Al maig de l’any passat, s’incorporaren a la Universitat de les Illes Balears 51 joves qualificats, 45 dels quals formaren part de grups de recerca i altres serveis, i 6 s’incorporaren a Gerència. Daquesta manera, la UIB i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) iniciaven el segon Programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic Instrumental 2019 amb un objectiu principal: traslladar l’activitat universitària a la societat i incrementar, així, la transferència, innovació i difusió de coneixements al públic en general com a eines de millora. Alhora, la Universitat de les Illes Balears reactivava el blog DivulgaUIB, un portal web a través del qual aquesta nova plantilla investigadora difon la recerca científica que es duu a terme a la Universitat.

Durant aquest temps, un bon nombre de les persones joves contractades ha format part dels grups de recerca, instituts d’investigació i serveis de la Universitat. Gràcies a la seva implicació, instituts com l’IFISC (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos) han pogut continuar i/o desenvolupar estudis nous en l’àmbit de les neurociències, com el dAlberto Pueyo (vegeu-ne l’entrevista), o sobre les espècies de pol·linitzadors de les illes Balears, de l'Institut Mediterrani dEstudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), en el qual ha participat el jove biòleg Pau Enric Serra. 

De la mateixa manera, joves qualificats com Joan Morell i Miquel Àngel Salvà han pogut treballar al Laboratori de Prehistòria amb ArqueoUIB, un grup de recerca vinculat al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, que dirigeix estudis sobre els jaciments arqueològics de Mallorca. A més, Imalay Vilar, jove graduada en Comunicació Audiovisual, ha adquirit experiència directa en divulgació científica mostrant la tasca del grup Construct (Enginyeria de la Construcció i de les Estructures) a través de vídeos publicats al canal de YouTube Ingenia.

Al treball d’investigació i divulgació científica s’hi afegeixen serveis específics, com la creació, amb la col·laboració de PortUIB (Programa d’Orientació i Transició a la Universitat), de la Unitat de Cultura Científica (UCC), en la qual han participat les psicòlogues Maria Magdalena Campos i Lucia Palmer, o la promoció d’un estil de vida saludable i respectuós amb el medi ambient al si de la comunitat universitària, de la mà de Pilar Soler i l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS).

Finalment, altres joves s’han dedicat a tasques de digitalització de procediments i expedients electrònics en el marc del programa de digitalització de l’Administració pública. Al Servei de Biblioteca i Documentació i al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica(SAGA) de la UIB, joves com Sofia Paradela i Sílvia Baviera s’han encarregat de revisar i digitalitzar documentació històrica de la UIB relacionada amb procediments administratius i formularis en paper, a més d’examinar i optimitzar els continguts i procediments de la pàgina web de la Universitat. Un treball important per a la comunitat universitària, perquè pretén, per una banda, fer recerca històrica i preservació cultural de documents antics de la UIB i, per l’altra, millorar i facilitar lexperiència burocràtica als usuaris.

 
Compromís de la UIB amb el Programa SOIB Jove – Qualificats Sector Públic

Aquesta és la segona vegada que la UIB participa en el programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic Instrumental i obri les portes als joves de menys de trenta anys perquè adquireixin experiència professional relacionada amb allò que han estudiat. El programa els permet traslladar a la pràctica els coneixements adquirits en la seva formació i, d'aquesta manera, millorar les possibilitats d'inserció al mercat laboral. De la mateixa manera, la UIB pot reforçar els serveis, la investigació i la divulgació científica, i així acomplir el compromís públic de transferència de coneixements a la societat, un exercici de futur clau en el progrés social i que és possible gràcies a la col·laboració amb el Govern de les Illes Balears a través del SOIB.
 
El programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic Instrumental / Ajuntaments 2019 ha estat promogut pel SOIB i finançat pel SEPE i pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de la garantia juvenil. 

logos

Data de l'esdeveniment: 30/07/2020

Data de publicació: 30/07/2020