Fernanda Caro, premiada en el III Concurs FOESSA d'Investigació Realitzada

La doctora Fernanda Caro, professora del Departament de Filosofia i Treball Social i membre del grup de recerca en Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques de la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonada en el III Concurs FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociologia Aplicada) d'Investigació Realitzada pel projecte «La inserció pel treball de col·lectius vulnerables. Discursos i estratègies dels agents d'inserció». El jurat del premi ha valorat especialment la qualitat del projecte, l'originalitat en determinats aspectes i l'oportunitat de la temàtica abordada. El premi l'atorga la Fundació Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada.

La investigació analitza els discursos i les estratègies dels diferents agents que treballen en la inserció de col·lectius vulnerables: els serveis socials, el tercer sector social i els serveis d’ocupació. Parteix de la importància de considerar una visió multidimensional de l’exclusió, segons la qual la centralitat que s'atorga a l’ocupació com a via d’integració és totalment insuficient. A partir del treball de recerca realitzat s’identifiquen i descriuen quatre paradigmes diferents des dels quals s’analitza i es diagnostica l’exclusió social, i es proposen accions.

A partir de l'aplicació d'un enfocament de marcs interpretatius a l'anàlisi de diferents textos de caràcter institucional referits a l'ocupació, la inserció i la inserció laboral, així com entrevistes en profunditat realitzades a professionals que treballen en la inserció per l'ocupació de col·lectius vulnerables, s'han identificat quatre diferents paradigmes des dels quals es plantegen diferents estratègies i discursos.

Aquestes estratègies i aquests discursos responen llavors a quatre visions que es mouen entre la criminalització de l'exclusió a partir de la moralització de les conductes, la psicologització i despolitització d'aquesta, la reflexió crítica sobre els processos d'integració social implementats i la recuperació de la defensa dels drets de ciutadania.

Aquests paradigmes es descriuen principalment a partir del diagnòstic que cadascun fa sobre els processos de vulnerabilitat social i exclusió, i del pronòstic, referit a les solucions que proposa per generar processos d'integració social. Això ha permès evidenciar l'existència de paradigmes hegemònics que conviuen amb uns altres que, sense ser dominants, donen lloc a l'aparició d'una altra veu per explicar l'exclusió i per incidir sobre la integració social des d'una perspectiva que recupera la centralitat de la persona i la defensa dels drets de ciutadania. 

Data de publicació: 12/01/2017