Fer activitats fisicoesportives extraescolars més de 5 hores a la setmana repercuteix negativament en el rendiment escolar

Una recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears constata que la pràctica esportiva «moderada» influeix positivament en el rendiment dels nins de primària en matemàtiques i llengües 

Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) –que ha investigat per primera vegada de forma conjunta les extraescolars fisicoesportives i les pautes de descans– conclou que els millors resultats acadèmics en els nins de primària són fruit d’un patró de descans adequat (dormir entre 9 i 10 hores) unit a una pràctica moderada d’exercici físic (entre 2 i 5 hores/setmana). Per contra, els pitjors resultats acadèmics es donen amb uns patrons inadequats de descans (menys de 9-10 hores) i un nombre elevat d’activitats fisicoesportives (més de 5 hores a la setmana).

Anar a dormir tard i llevar-se prest repercuteix de forma negativa en el rendiment acadèmic. L’estudi alerta de l’existència d’una pauta de descans nocturn insuficient i irregular cada vegada més freqüent en nens i adolescents. Això podria ser la causa que durant les primeres hores de classe els alumnes es trobin endormiscats i no tinguin la capacitat atencional necessària per seguir les classes. En aquest sentit s’ha comprovat que anar a dormir després de les 22 hores dificulta que els joves es puguin llevar l’endemà en condicions òptimes. 

A la vegada, la pràctica extraescolar fisicoesportiva influeix positivament  en el rendiment dels nens de primària en assignatures com matemàtiques i llengües, és a dir, les matèries que requereixen una major atenció. 

El millor rendiment acadèmic s’obté amb la realització d’una pràctica fisicoesportiva moderada (entre 2 i 5 hores a la setmana), mentre que les pitjors notes, amb una pràctica excessiva. 

Paral·lelament s’evidencia la gran quantitat d’activitats extraescolars en què participen els nens i nenes d’aquestes edats. Les dades indiquen que un 84,20 per cent de la població fa algun tipus d’activitat fora de l’escola. Les activitats extraescolars de caràcter físic o esportiu comporten una sèrie de beneficis: l’increment de l’autoestima i la confiança en un mateix, i l’optimització del desenvolupament social, el desenvolupament cognitiu i el rendiment acadèmic. A més a més, els resultats també suggereixen que la pràctica esportiva redueix l’estrès, l’ansietat i la depressió i que incrementa l’aprenentatge i la memòria, tots, factors que condueixen a assolir un estat òptim de salut i un major rendiment acadèmic. 

Però la participació en activitats extraescolars millora el rendiment acadèmic dins uns límits. De fet, els seus efectes es distribuirien en una corba en forma de U invertida, ja que no realitzar cap tipus d’activitat extraescolar o fer-ne més de cinc de simultànies comporta efectes negatius. 

De les conclusions es dedueix la importància de «conscienciar les famílies i educadors que els nens realitzin activitat física o esportiva des de ben petits, però de forma moderada (no més de 5 hores a la setmana), ja que això afavoreix els patrons de descans adequats i el millor aprofitament a l’escola», explica Ramon Cladellas, professor de la UAB i un dels autors de la investigació. 

L’estudi de la UAB i de la UIB –publicat a la Revista de Psicología del Deporte– suggereix que les administracions educatives es plantegin la necessitat de programar un major nombre d’hores d’activitat física en l’horari escolar, vists els resultats d'aquest estudi. 

Aquestes conclusions dels investigadors són importants, ja que és la primera vegada que s’estudien els efectes dels patrons de descans i la realització d’activitats fisicoesportives extraescolars en el rendiment acadèmic de forma conjunta, i no per separat, com s’havia estudiat fins al moment.

La investigació, titulada «La importància de les activitats fisicoesportives en els nens per obtenir uns patrons de descans adequats i un rendiment acadèmic òptim», s’ha fet a partir de les respostes de 573 alumnes d’educació primària (313 nens i 260 nenes), de 18 centres escolars (9 públics i 9 concertats) de les comarques de Barcelona i de Mallorca. S’ha utilitzat un qüestionari amb preguntes específiques sobre l’avaluació quantitativa i qualitativa del son, i un registre quantitatiu de les activitats extraescolars. Els autors de l’estudi són els investigadors Ramon Cladellas, Mercè Clariana, Mar Badia i Teresa Dezcallar, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB, i Concepció Gotzens, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. 

Font: UAB 


Referència bibliogràfica
 

Ramon Cladellas Pros, Mercè Clariana Muntada, Concepció Gotzens Busquets, Mar Badia Martín i Teresa Dezcallar Sáez. «Patrones de descanso, actividades físico-deportivas extraescolares y rendimiento académico en niños y niñas de primaria». Revista de Psicología del Deporte, 2015. Vol. 24, núm. 1, pàg. 53-59. 

Data de publicació: 14/10/2015