Factors que s'han de tenir en compte en la prevenció de la diabetis

La tesi doctoral de José Ángel Ayensa Vázquez investiga el risc de desenvolupar diabetis mellitus (tipus 2) en relació amb models de predicció diferents i la seva relació amb múltiples variables, tant sociodemogràfiques, laborals com d’estil de vida 

La diabetis és un problema de salut pública global, la prevalença de la qual ha augmentat constantment les últimes dècades, i s'ha convertit en una de les causes principals de morbiditat i mortalitat en adults. Actualment, la prevalença mundial de diabetis és d’un 9,3%, afecta 463 milions de persones i s'estima que al 2045 tindrà una prevalença d’un 10,9%. La diabetis mellitus (o de tipus 2, DM2) és la més comuna (90%) i es pot endarrerir o prevenir amb intervencions sobre l’estil de vida, però és important fer una detecció primerenca de persones amb DM2.

La tesi doctoral de José Ángel Ayensa Vázquez, defensada recentment a la Universitat de les Illes Balears, analitza el grau d’incidència a partir de les escales de risc de desenvolupament de DM2, i l'associació entre les variables sociodemogràfiques, laborals i els estils de vida amb el risc de desenvolupar DM2.

S'han revisat 26 models predictius, entre els quals destaca una gran heterogeneïtat de predictors de risc i en l'acord entre els punts de risc, ja que existeixen diferències en la incidència, prevalença i pes dels factors de risc de la diabetis, les quals sembla que explicarien les diferències de concordança entre les puntuacions.  

En l'estudi observacional, els homes presenten pitjors xifres en tots els paràmetres i, en els models d'estimació, es registren pitjors xifres en dones a mesura que són més grans, disminueix el seu nivell d'estudis, pertanyen a una classe social més desfavorida i que executen treballs de tipologia manual. Resulten determinants el sexe, l'edat, la classe social, el tipus de treball, el nivell educatiu i l’estil de vida. En relació amb el sexe, els homes tenen més risc que desenvolupin diabetis del tipus 2 i, a partir dels 50 anys endavant, encara marquen més la diferència. 

A més, l'investigador apunta que els serveis de salut laboral tenen un paper substancial en la detecció precoç del treballador de risc, ja que tenen en compte mètodes estimatius de risc, factors específics, el tipus de treball exercit, factors laborals i socioeconòmics, a més d’avaluar hàbits de vida, oferir consell dietètic i modificacions de conducta sobre l'hàbit del tabaquisme. Els serveis de salut laboral, per tant, contribueixen a una important disminució de les taxes de morbimortalitat i detecció precoç de la DM2.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Doctorand: José Ángel Ayensa Vázquez
  • Títol: Determinación del riesgo de diabetes tipo 2 con diferentes modelos y su relación con variables sociodemográficas, laborales y hábitos saludables
  • Directors: Miquel Bennàsar Veny i Ángel Arturo López González
  • Programa de doctorat en Investigació Traslacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença 

Data de l'esdeveniment: 18/12/2020

Data de publicació: 18/12/2020