Espanya es troba entre els països d'Europa que més tuitegen des de les carreteres i les xarxes ferroviàries

Un estudi de l’IFISC (CSIC-UIB) dibuixa les xarxes viàries europees de 39 països a través de 5 milions de tuits geolocalitzats

«Tweets on the road» és un estudi de mobilitat fet pels investigadors de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, IFISC (CSIC/UIB), seguint els tuits geolocalitzats publicats des de les carreteres i vies ferroviàries d’Europa entre setembre de 2012 i novembre de 2013. De fet, una de les línies de treball de l’IFISC és l’estudi de les xarxes complexes i les dinàmiques socials, àmbit al qual fa temps que s’han incorporat dades procedents de l’ús dels dispositius mòbils, que permeten als usuaris comunicar-se a través d’aplicacions en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Un bon exemple són els tuits geolocalitzats, base d’estudi de «Tweets on the road». El treball ha estat elaborat per Maxime Lenormand, Antònia Tugores, Pere Colet i José Javier Ramasco, tots ells investigadors de l’IFISC. 

En aquest treball s’han recollit a l’entorn de 5 milions de tuits geolocalitzats de 39 països europeus, emesos per prop d’un milió i mig d’usuaris, amb l’objectiu d’explorar l’ús de Twitter a les xarxes de transport. S’han tingut presents dos tipus de transport: les autopistes i els trens. Així s’han identificat tuits fets en autopistes i vies de tren entre setembre de 2012 i novembre de 2013, i la cobertura del sistema de transport total s’ha analitzat país per país. 

L’estudi només té en compte les autopistes i vies de trens principals. Les carreteres que s’estudien a «Tweets on the road» sumen un total de 274.365 km, i les vies de tren, 451.475 km. Per identificar els tuits a les carreteres i a les vies s’han tingut en compte tots els tuits geolocalitzats en una franja de 20 metres. Cada segment de carretera o rail es considera cobert per tuits des del moment en què se n’hi registra un. L’estudi permet dibuixar el mapa viari i ferroviari de molts països amb gran claredat. 

Espanya, entre els països que més tuitegen a Europa 

Els dos països amb més quilòmetres coberts per tuits tant de carretera com de tren són el Regne Unit, amb un 97% de cobertura de carreteres i un 80% de tren, i els Països Baixos, amb un 89% de carreteres i un 78% de tren. Per altra banda, el país amb menys cobertura és Moldàvia, amb un 2,5% de carreteres cobertes i un 1% de tren. Espanya és el tercer país europeu en cobertura de carreteres, amb un 77%, i el cinquè per al tren, amb un 45%. 

Una ullada general mostra com els països de l’Europa occidental es perfilen perfectament, mentre que l’àrea central i oriental té molta menys representació, a excepció de Turquia i Rússia. D’entrada, en general, el percentatge de segments coberts per tuit a Europa és d’un 39% per a les carreteres i un 24% per a les vies ferroviàries. La cobertura de carretera és superior probablement perquè el nombre de passatgers anuals per carretera és superior que el de passatgers de tren.

Les diferències entre països creixen per les diferents taxes d’adopció o penetració de les tecnologies de geolocalització, i també per factors culturals relacionats amb els hàbits de mobilitat i la interacció social en línia.  

Això explicaria situacions curioses com la diferència en la definició de les carreteres a través de tuits que es dóna en passar d'Espanya a Portugal o de França a Alemanya. Mentre que a Espanya i França les carreteres es dibuixen molt bé, a Alemanya i a Portugal no es distingeixen amb claredat. Atès que Alemanya és un dels països amb major renda per capita, no sembla que aquesta reserva a dir des d'on es tuiteja tingui a veure amb un problema de diners, sinó amb una qüestió cultural. 

Bèlgica i Noruega, països on hi ha nivells semblants de penetració de Twitter, ofereixen resultats diferents. Noruega té més tuits enviats des d’un mitjà de transport però estan més concentrats geogràficament i té més carreteres despoblades que Bèlgica. Noruega és més extens que Bèlgica i té la població distribuïda de forma més desigual. 

En general, s’observa que els països del Nord i centre d’Europa tenen una proporció més alta de tuits sobre carreteres que sobre vies de tren que la resta de països europeus. Probablement això és degut a les preferències de transport a cada zona. 

Cal esmentar que, tot i que els tuits es concentren entorn de les ciutats, «Tweets on the road» mostra que es perfilen nítidament les principals carreteres i vies ferroviàries. Fins i tot carreteres que travessen zones poc poblades surten reflectides al mapa de tuits, com les de Rússia o la zona dels Monegros a Saragossa o les carreteres del centre de França. 

Es poden consultar els mapes amb els resultats del treball a: http://ifisc.uib-csic.es/humanmobility/tweetsontheroad/ 

Referència bibliogràfica

Lenormand M, Tugores A, Colet P, Ramasco JJ (2014). «Tweets on the Road». PLoS ONE 9(8): e105407. doi:10.1371/journal.pone.0105407 

Font: IFISC (CSIC-UIB)

Documents relacionats

Data de publicació: 08/09/2014