English Lab, una bona manera de millorar el teu nivell d'anglès!

Ara situat a l’altell de la biblioteca de l’edifici G. M. de Jovellanos 

L’espai nou de l’English Lab té la fesomia d’un loft diàfan, amb llum que arriba de claraboies i bigues a la vista. Convida a quedar-hi i conversar..., però només en anglès!

Es tracta de fer propostes formatives atractives que motivin els membres de la comunitat universitària a participar en activitats entretingudes i motivadores que ajudin a millorar el nivell d’anglès.

El coordinen un grup d’estudiants col·laboradors del grau d’Estudis Anglesos, encapçalats per la vicedegana i professora Marian Amengual, i amb el suport de la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB, Margalida Payeras.

L’English Lab va començar a caminar el 2015 i ara es renova, amb noves instal·lacions i més propostes, que trobareu actualitzades al Facebook <https://www.facebook.com/englishlabUIB/?fref=ts>.

Ens conviden a participar al Book Club, que proposa llegir històries curtes a casa i després comentar-les entre tots per facilitar la producció oral (speaking) i la comprensió lectora (reading) en anglès. Tot plegat amb una tassa de te, que dona nom a l’activitat: «Tea time».

També ofereixen el «Movie time»: es proposa una pel·lícula que s’ha de visionar en anglès i després s’ha de comentar a partir d’algunes preguntes proposades, per millorar la comprensió oral dels participants.

Però a l’English Lab també trobam moments d’esplai i diversió amb jocs de taula en anglès i intercanvis lingüístics amb estudiants americans, entre d’altres activitats.

No hi ha excusa! A l’English Lab, t’ho posen fàcil!

Apunta-t’hi! 

Data de publicació: 29/03/2017