Energia renovable a partir de les ones de la mar

La UIB participa al projecte ROE, un sistema pioner que genera energia mitjançant una turbina hidràulica marina que aprofita l'impacte de les onades en els rompents dels ports

Impulsat pel consorci integrat pel Clúster Marítim i Logístic de les Illes Balears, l'Autoritat Portuària de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, les companyies Renowable Ocean Energy i Sunwa Technologies, i la Federació Espanyola d’Empresaris del Mar (IVEAEMPA), el projecte ROE, Renewable Ocean Energy, vol aprofitar la força undimotriu de les ones de la mar per generar energia renovable. La missió és augmentar la capacitat productiva d’energies renovables procedents de la fotovoltaica i l’aerogeneració, i oferir una altra energia verda que resulti d’aprofitar l’impacte de les onades en els rompents dels ports.

Aquesta iniciativa és tot un referent en innovació tecnològica, ja que encara no existeix al mercat cap tecnologia igual en termes de rendiment i cost. En aquest sentit, mitjançant la tecnologia del projecte ROE, es pot produir en 100 m2 la mateixa quantitat d’energia renovable que en 1.200 m2 d’energia fotovoltaica, afirmen els tècnics responsables del desenvolupament d’aquesta iniciativa.

La Universitat de les Illes Balears participa en el projecte com a responsable del control i monitoratge del sistema de turbines per generar energia renovable a través de les ones de la mar; d’analitzar-ne l’impacte ambiental i fer-ne el seguiment del control; i de desenvolupar les telecomunicacions i el sistema informàtic per garantir el bon funcionament de la turbina, i que es pugui instal·lar a qualsevol país.

A la presentació del projecte han intervingut Francesc Antich, president de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears; Antoni Canyellas, soci fundador i conseller delegat de ROE; Iolanda Piedra, presidenta del Clúster Marítim i Logístic de les Illes Balears, representant de la IVEAEMPA (Federació Espanyola d’Empresaris de la Mar) i coordinadora del projecte ROE;  i Jaume Carot, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Turbines als espigons

El component innovador de ROE se centra en la turbina hidràulica marina que l’empresa Renowable Ocean Energy vol construir i adossar amb un ancoratge auxiliar als espigons dels ports. El sistema hidràulic d’aquesta turbina aprofita l’energia produïda per les onades quan rompen als espigons i genera una electricitat mitjana de 15 KW/h a 25 KW/h per unitat.

El seu desenvolupament i aplicació en els ports permetrà reduir la petjada de carboni, eliminar les emissions contaminants dels ports, controlar el renou, i tindrà un impacte visual mínim, ja que es mimetitza amb l’entorn i, finalment, produeix energia durant les 24 hores, tot proveint de manera eficaç una energia renovable alternativa a les existents actualment en el mercat.

En paraules de Francesc Antich, president de l’Autoritat Portuària de Balears, «Ports de Balears fem una aposta molt important en energies renovables i, per tant, poder disposar de l’energia que generarà el projecte ROE és, sens dubte, un avançament importantíssim per als nostres ports, en el nostre compromís d’assolir el concepte de ports verds».

Una oportunitat per consolidar i promoure grups d’investigació

La Universitat de les Illes Balears (UIB) té un paper clau en el desenvolupament del projecte ROE. Amb la participació dels departaments de Física, Biologia Marina i Telecomunicacions Informàtiques, que representa la implicació d’una quinzena d’investigadors, la UIB controla i monitoritza el sistema de turbines, analitza l’impacte ambiental i lidera el desenvolupament de les telecomunicacions i el sistema informàtic per garantir el bon funcionament de la turbina i facilitar-ne la instal·lació a qualsevol país.

«Per la Universitat de les Illes Balears, participar en el projecte ROE és una oportunitat per consolidar alguns dels nostres grups d’investigació en les àrees d’energies renovables, i la possibilitat de promocionar altres grups que ja tenim consolidats en àrees com l’electrònica o tecnologies marines», ha afirmat durant la presentació del projecte Jaume Carot, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Una realitat per combatre l’esgotament de recursos naturals

ROE s’emmarca en el banc de projectes impulsats pel Clúster Marítim i Logístic de les Illes Balears per donar una resposta efectiva a les recomanacions polítiques presentades recentment pel Clúster Marítim i Logístic de les Illes Balears a la Comissió Europea, a través de la seva iniciativa BLUEfasma.

Aquesta iniciativa engloba contribucions de nou països europeus —Grècia, Itàlia, França, Espanya, Portugal, Xipre, Malta, Croàcia i Montenegro—, amb l’objectiu d’impulsar el creixement de l’economia circular blava en el sector de la pesca i l’aqüicultura de la Mediterrània, i combatre l’esgotament de recursos naturals.

Iolanda Piedra, presidenta del Clúster Marítim i Logístic de les Illes Balears, representant de la IVEAEMPA (Federació Espanyola d’Empresaris de la Mar) i coordinadora del projecte ROE assenyala que «la creixent demanda d’energia modifica la situació climàtica del planeta, els models productius de les empreses i les pautes del consum de les famílies. Per tant, és clau atendre aquesta situació i implementar solucions sostenibles, responsables i que activin estratègies justes equitatives i igualitàries. En aquest sentit, Bluefasma i el seu banc de projectes com ROE constitueixen una realitat que impulsa les recomanacions polítiques presentades per assolir l’economia circular, l’eficiència energètica i la igualtat d’oportunitats».

Data de publicació: 02/05/2022