Els termes de la gestió universitària, a cop de clic

El Servei Lingüístic de la UIB ha col·laborat en l'elaboració del diccionari en línia Nomenclatura de gestió universitària 

El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears ha col·laborat en l'elaboració de la Nomenclatura de gestió universitària, un diccionari en línia sobre els termes o nocions d'àmbit universitari. El diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, amb l’objectiu de difondre el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa, entre els quals el Servei Lingüístic de la UIB.

L'origen d'aquest treball va ser la traducció a l'anglès de tots el termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats i que eren conceptes que no tenien una equivalència clara en anglès. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes, i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de formes comunes a totes les universitats. Així va començar el projecte de fer una nomenclatura de la gestió universitària compartida entre les universitats que es varen sumar al projecte. Posteriorment es varen afegir entrades que, encara que no presentaven problemes de traducció, donaven completesa al treball.

Actualment el diccionari conté 465termes de l’àmbit de la gestió universitària. Els articles contenen equivalències en castellà i anglès, i notes quan escau. El diccionari s'anirà implementant al llarg del temps, amb la incorporació de noves àrees relacionades amb la gestió universitària.  

Data de publicació: 29/06/2017