Els punts dèbils de la legislació laboral espanyola: el cas de l'absentisme

La tesi doctoral de Maria del Mar Crespí Ferriol proposa millores per reduir les baixes dels treballadors i controlar el frau 

La incapacitat temporal és la causa principal d’absentisme laboral a Espanya, per la qual els treballadors falten a la feina en un moment en què l’empresa tenia previst que prestessin serveis. Un 2,4 % dels treballadors inicien una nova baixa cada mes, d’una durada mitjana de 48 dies. Aquest fet comporta problemes organitzatius i costos econòmics per a les empreses, així com una gran despesa per al sistema públic de protecció social, que ha vist com el cost del subsidi s’ha doblat en els darrers 5 anys.

Es preveu que el problema tendirà a agreujar-se en els propers anys arran de l’empitjorament general de la salut de la població treballadora, que derivarà previsiblement de l’envelliment actual.

Davant del repte que suposa el creixement de la incapacitat temporal, la tesi doctoral de Maria del Mar Crespí Ferriol, defensada a la Universitat de les Illes Balears, fa una anàlisi integral del marc jurídic que afecta l’absentisme laboral a Espanya.

Aquesta revisió crítica identifica punts dèbils en la legislació laboral espanyola i proposa una sèrie de millores que podrien reduir el nombre de baixes mèdiques dels treballadors, escurçar-ne la durada, millorar el control del frau i facilitar la gestió de les faltes d’assistència per part de les empreses.

Propostes de millora

Així, per exemple, es plantegen una sèrie de modificacions jurídiques i de gestió sanitària que contribuirien a protegir la salut dels treballadors, configurant obligacions més específiques en matèria de riscos laborals o intensificant la coordinació entre els serveis mèdics assistencials i de prevenció.

La tesi també detecta una sèrie de deficiències tècniques en els procediments administratius propis de la incapacitat temporal que en dificulten la tramitació o generen un allargament superflu de les absències i que, per tant, serien mereixedors d’una simplificació burocràtica.

Finalment, la tesi posa de manifest la necessitat de modernitzar la incapacitat temporal en línia amb les noves tendències europees que permeten fer compatible la recuperació mèdica del treballador amb una certa activitat laboral adaptada. En aquest sentit, la incorporació de la figura dels plans de tornada a la feina oferiria una alternativa a treballadors amb malalties cròniques que sovint voldrien tornar a treballar, però que no poden fer-ho en les mateixes condicions que abans de la baixa.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Autora: Maria del Mar Crespí Ferriol
  • Títol: «Incapacidad temporal y absentismo laboral: prevención, control y retorno al trabajo» 
  • Director: Dr. Erik José Monreal Bringsvaerd  
  • Programa de Doctorat en Dret  

Data de l'esdeveniment: 15/09/2022

Data de publicació: 15/09/2022