Els professors de la UIB que treballen amb Campus Extens comparteixen experiències i pràctiques docents relacionades amb les TIC

I Jornada d’Experiències Docents amb TIC a les Illes Balears

Campus Extens (ensenyament a distància) de la UIB organitza la I Jornada d’Experiències Docents amb TIC a les Illes Balears, amb l’objectiu d’erigir-se en un punt de trobada perquè els professors de la UIB posin en comú els usos docents que fan a través de Campus Extens i de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

La Jornada es divideix en dos blocs:

- Exposició dels professors de la UIB de les seves experiències docents desenvolupades amb les TIC.
-
Exposició dels darrers projectes de Campus Extens.

Pel que fa a les ponències del professorat, s’exposen, entre d’altres, experiències relacionades amb la figura del professor blocaire, les eines de la web 2.0 per aprendre a la Universitat, la manera com es poden combinar més eficientment la feina presencial i les tasques a distància o l’adaptació del sistema informàtic per a alumnes amb baixa visió.

Respecte de l’exposició dels darrers projectes de Campus Extens, els tècnics presenten una comparativa d’eines de treball col·laboratiu en línia, d’eines de videoconferència d’escriptori per a la docència en petit grup i la tutoria en entorns d’educació superior i els instruments d’anàlisi per a la detecció del ciberplagi.

Han inaugurat la Jornada el doctor Santos Urbina, director de Campus Extens; el doctor Mateu Servera, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea; i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB.

Campus Extens és un servei d'ensenyament flexible i a distància que incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Es posa en marxa a la UIB, de manera experimental, el curs 1997-1998, per donar resposta a les necessitats educatives superiors que tenien les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. El mateix any es posa en marxa la possibilitat que al campus de Palma també hi hagi professors que utilitzin les TIC com a suport a la docència.

El curs passat s’oferiren 1.571 assignatures a través de Campus Extens, i hi participaren 778 professors i 12.704 estudiants, xifra que representa el 81,27 per cent dels alumnes matriculats a la UIB el curs 2009-2010.

Data de publicació: 11/11/2010