Els nous directors de departament i d'instituts propis de recerca prenen possessió

Dia: dimarts, 12 de gener de 2016
Hora: 10 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma  

Ha tingut lloc la presa de possessió dels nous directors de departament de la Universitat de les Illes Balears:  

 • Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut: doctor Josep Antoni Tur Marí (repeteix)
 • Departament de Biologia: doctor José Aurelio Castro Ocón (repeteix)
 • Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts: doctor Sebastià Serra Busquets
 • Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica: doctor Ricardo Alberich Martí (repeteix)
 • Departament de Geografia: doctor Antoni Ordinas Garau
 • Departament de Dret Privat: doctor Anselmo Martínez Cañellas (repeteix)
 • Departament de Dret Públic: doctor Joan David Janer Torrens
 • Departament d’Economia Aplicada: doctora Paula M. Aguiló Segura
 • Departament d’Economia de l’Empresa: doctor Bartomeu Pascual Fuster
 • Departament d’Infermeria i Fisioteràpia: doctor Miquel Bennàsar Veny (repeteix)
 • Departament de Filologia Catalana i Lingüística General: doctor Jaume Guiscafrè Danús
 • Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica: doctor Pedro Guijarro Fuentes
 • Departament de Filosofia i Treball Social: doctora Maria Antònia Carbonero Gamundí
 • Departament de Física: doctor Carles Bona Garcia
 • Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació: doctor Jaume Sureda Negre (repeteix)
 • Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques: doctor Bernat Sureda Garcia (repeteix)
 • Departament de Química: doctor Joan Frau Munar
 • Departament de Psicologia: doctora Esther Garcia Buades

També han pres possessió els nous directors dels instituts de recerca propis següents:

 • Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3): doctor Josep Lluís Ballester Mortes
 • Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM): doctor Jaume Garau Amengual
 • Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA): doctor Hipólito Medrano Gil. 

Data de publicació: 12/01/2016