Els mètodes experimentals influeixen en la nostra opinió sobre la racionalitat humana

Un estudi de la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Max Planck per al Desenvolupament Humà analitza la manera com els protocols experimentals introduïts els anys setanta han modelat la nostra manera d'interpretar la presa de decisions

Moltes de les decisions que prenem diàriament es basen en la intuïció. Aquesta manera de decidir és molt més ràpida que l'anàlisi detallada de totes les dades que s'haurien de tenir en compte en trobar-nos davant una cruïlla. Per contra, la intuïció ens fa cometre errors, ja que es basen en els anomenats biaixos cognitius, interpretacions equivocades de les dades disponibles causades pel fet que la nostra ment dona una importància excessiva o insuficient a alguns aspectes. Així, en utilitzar l'heurística com a drecera en les nostres decisions, ens és impossible evitar l'error.

Aquesta interpretació, assumida avui per la comunitat científica internacional, fou aportada els anys setanta per dos psicòlegs israelians, Daniel Kahneman i Amos Tversky. Aquests investigadors publicaren el 1974 un article a la revista científica Science, en el qual argumentaven que «la gent confia en un nombre limitat de principis heurístics que redueixen les complexes tasques d'avaluació de probabilitats i predicció de valors a simples operacions de judici». Bàsicament, això significaria que les persones no tenen el programari mental correcte per dur a terme moltes tasques de judici importants. Amb això, aquests investigadors introduïren el programa de recerca sobre heurística i biaixos, que ha alterat profundament la manera com la psicologia i les ciències del comportament en general veuen les competències i la racionalitat de la ment.

Les aportacions de Kahneman i Tversky generaren un daltabaix en el camp de la recerca sobre la decisió conductual en psicologia, perquè refutaven de ple la idea que la ment humana funciona sobre la intuïció estadística, aportada per Cameron R. Peterson i Lee Roy Beach el 1967, solament set anys abans. Aquests dos investigadors nord-americans revisaren més de 160 experiments relacionats amb les intuïcions estadístiques de les persones. Invocant la metàfora de la ment com un estadístic intuïtiu, conclogueren que «la teoria de la probabilitat i l'estadística poden utilitzar-se com a base per als models psicològics que integren i expliquen el rendiment humà en una àmplia gamma de tasques inferencials». En definitiva, la teoria de la probabilitat i l'estadística pot utilitzar-se com a base per als models psicològics de judici.

Com fou possible aquesta transformació radical? Un article publicat recentment a la revista Psychological Bulletin pel doctor Tomás Lejarraga, director del Laboratori de Ciència de la Decisió de la Universitat de les Illes Balears, i el doctor Ralph Hertwig, de l'Institut Max Planck per al Desenvolupament Humà (Berlín, Alemanya), examina un factor que fins ara s'havia descurat: el programa d'heurística i biaixos introduït per Kahneman i Tversky establí un protocol experimental en la recerca de la decisió conductual que es basava en escenaris descrits i no en l'aprenentatge i l'experiència. En el treball, aquests investigadors demostren aquest canvi amb una anàlisi de 604 experiments, que mostra que el protocol descriptiu ha dominat la recerca posterior a 1974.

En concret, els investigadors examinen dues línies de recerca abordades en el programa intuïtiu estadístic (raonament bayesià i judicis d'esdeveniments composts) i dues línies de recerca impulsades pel programa d'heurística i biaixos (enquadrament i ancoratge i ajust). I conclouen que l'enfocament en la descripció a costa de l'aprenentatge ha modelat profundament la influent visió de la propensió a l'error de la cognició humana. En definitiva, la revisió sistemàtica dels mètodes experimentals realitzada pel doctor Lejarraga i el doctor Hertwig mostra que l'origen d'aquestes conclusions contradictòries pot atribuir-se a un canvi metodològic desencadenat pel programa d'heurístics i de prejudicis, que eliminà en gran mesura l'aprenentatge de les tasques de judici.

Referència bibliogràfica

Lejarraga, T., & Hertwig, R. (2021). How experimental methods shaped views on human competence and rationality. Psychological Bulletin, 147(6), 535–564. https://doi.org/10.1037/bul0000324

Data de publicació: 01/12/2021