Els investigadors del grup de recerca en Física de Materials amplien el coneixement sobre les transformacions martensítiques en dos articles publicats a "Acta Materialia"

La publicació científica ocupa el primer lloc per índex d’ impacte a l’ àmbit  de la metal·lúrgia i enginyeria metal·lúrgica del Journal Citation Reports

Un equip d'investigadors del grup de recerca en Física de Materials del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears ha publicat recentment dos articles a la prestigiosa revista científica Acta Materialia, la de més impacte en l'àmbit de la metal·lúrgia i l'enginyeria metal·lúrgica del Journal Citation Reports.

En el primer article, els investigadors de la UIB Sergey Kustov, Eduard Cesari i Rubén Santamarta aprofundeixen en el coneixement de les propietats de les transformacions martensítiques en els aliatges amb memòria de forma tipus níquel–titani. La transformació martensítica és el mecanisme característic que dóna lloc a les propietats més rellevants dels aliatges amb memòria de forma, com són la superelasticitat, l’efecte memòria, l’efecte goma, etc. En aquest sentit, els resultats dels experiments realitzats pels investigadors de la UIB han demostrat que, a diferència del que se sabia fins ara, moltes de les transformacions martensítiques en els aliatges níquel–titani poden ser isotèrmiques, és a dir, que progressen a temperatura constant; aquest fet representa una diferència fonamental respecte al comportament establert fins ara per als aliatges amb transformacions martensítiques, considerades transformacions atèrmiques. Aquesta ampliació del coneixement sobre les propietats dels aliatges níquel–titani servirà per millorar les aplicacions d’uns materials que són àmpliament utilitzats en diferents camps, com ara la robòtica, biomaterials, etc.

En el segon article, els investigadors Eduard Cesari i Sergey Kustov, juntament amb altres investigadors de l’Institut de Física de Praga, i de la Universitat Pública de Navarra, proposen un model per al canvi d’entropia associat a la transformació martensítica en aliatges metamagnètics (p. ex. Ni-Mn-X, X= In, Sn). En particular, la contribució magnètica al canvi d’entropia total permet entendre la seva evolució tant en transformacions ferromagnètic-paramagnètic com en les ferro-ferro, en les quals l’ordre magnètic és també present en la fase de baixa temperatura.

Documents relacionats

Data de publicació: 17/04/2012