Els investigadors del Grup de Recerca Educació i Ciutadania de la UIB analitzen per què els joves deixen l'escola prematurament i per què reprenen els estudis més tard

Per què els adolescents de les Illes Balears deixen els estudis de manera prematura? I per què decideixen tornar a l’escola després? Els investigadors del Grup de Recerca Educació i Ciutadania de la Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb investigadors de la Universitat del Quebec (Canadà), analitzen en el treball Abandonament escolar prematur i retorn al sistema educatiu a Balears: històries de vida de l’alumnat de l’educació permanent de persones adultes (EPA) els processos d’abandonament escolar prematur i de retorn al sistema educatiu de la població jove de les Illes Balears. Aquest treball s’emmarca en el projecte Comprendre els processos d’acompanyament individual i col·lectiu a l’abandonament escolar i al retorn al sistema educatiu, de la Fondation des Régions Européenes pour l’Éducation et la Formation (FREREF) i la Direction de la Formation Générale des Adultes (DFGA) del Ministère de l’Education, Loisir et Sport del Quebec (Canadà).

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 08/08/2011

Data de publicació: 29/07/2011