Els investigadors de la UIB participen en un estudi sobre els hàbits alimentaris de 16.000 preadolescents d'arreu d'Europa

El grup de recerca en Bioquímica, Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia-Nutrigenòmica de la UIB participa en el projecte europeu I.Family 

Els investigadors del grup de recerca en Bioquímica, Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia-Nutrigenòmica de la Universitat de les Illes Balears participen en el projecte europeu I.Family, que té com a objectiu estudiar el  comportament  alimentari  de 16.000 preadolescents d’Espanya, Itàlia, Xipre, Hongria, Estònia, Alemanya, Bèlgica i Suècia, per entendre els factors biològics, de comportament,  socials  i  ambientals  que  dirigeixen  el  comportament  alimentari durant la transició de la infantesa a l'edat adulta.

El projecte, que finança la Comissió Europea, se centra en la figura dels tweens (terme que prové de l’anglès between, que vol dir entre), aquells al·lots que han deixat de ser nins però que encara no són adolescents i que tenen entre 10 i 12 anys.

Aquests preadolescents s’enfronten a molts desafiaments durant aquest temps de transició. L’augment de la independència, l’exposició a conductes fora de l’entorn familiar, la proximitat de l’adolescència i els canvis en les demandes educatives fan d’aquest un període emocionant i, a la vegada, exigent per als preadolescents i per a les seves famílies.

Durant aquest temps és possible que els preadolescents abandonin hàbits dietètics i pautes de vida saludables establertes anteriorment en l’entorn familiar en ser superats per altres hàbits no tan saludables i que a la llarga limiten l’esperança de vida. O, al contrari, pot passar que el creixent desenvolupament de la individualitat i la independència els permeti adoptar hàbits més saludables que els que tenien fins al moment.

Els canvis en aquests hàbits poden ser deguts a la pressió exercida pels companys, a l’accés a un altre tipus d’informació a l’escola, etc., però pel fet de disposar de diners els preadolescents es converteixen en una diana per a les campanyes de màrqueting directe, tant de menjar com de música, moda, etc., que els poden arribar a través de la televisió, els mòbils o Internet.

Aquesta és la raó per la qual els preadolescents constitueixen l’objectiu principal de l’estudi del projecte europeu I.Family, en el qual participen quinze grups de recerca d’onze països europeus –entre els quals l’equip de la UIB que dirigeix el doctor Andreu Palou. A més, es tracta d’un grup d’edat que freqüentment és ignorat en estudis d’investigació i anàlisi.

Els preadolescents constitueixen el principal grup d’edat estudiat en el projecte I.Family, com a continuació de la cohort familiar estudiada per l’anterior projecte IDEFICS, quan els nins tenien menys de 10 anys.

En el projecte I.Family es tornaran a avaluar aquests infants i les seves famílies. S’identificaran individus i famílies que han adoptat i mantingut un estil de vida saludable: s’estudiarà com han enfocat l’alimentació, els hàbits alimentaris i estils de vida, i també s’identificaran aquells individus i famílies que no ho han fet. La família, l’entorn, el comportament social i els factors genètics o adquirits seran estudiants en conjunt amb l’objectiu d’identificar les raons subjacents a l’adopció d’un estil de vida saludable, o no saludable, i dels hàbits alimentaris.

L’objectiu general del projecte I.Family és assessorar els governants i proporcionar un suport que sigui d’utilitat pràctica per als professionals i, també, ajudar les famílies a establir unes regles que condueixin a gaudir d’una vida més llarga i saludable. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 23/10/2012

Data de publicació: 22/10/2012