Els investigadors de la UIB participen en el projecte Bisostad per convertir els residus agrícoles en productes d'alt valor afegit per a la indústria agroalimentària

Un equip d'investigadors del Grup de Recerca en Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte estatal «Valorització de subproductes hortofructícoles espanyols: obtenció sostenible d'additius d'origen natural (BISOSTAD)», que té com a objectiu valoritzar els residus i subproductes provinents dels recursos agrícoles per obtenir biomolècules naturals d'alt valor afegit per a les indústries alimentària, cosmètica i farmacèutica. L'objectiu és aconseguir additius naturals no tòxics que serveixin d'alternativa als additius químics actuals.

L'equip de la UIB s'encarrega de coordinar un dels sis subprojectes inclosos en aquesta iniciativa i participa en l'avaluació de la viabilitat tecnològica, mediambiental i social dels productes i processos desenvolupats en la resta de subprojectes. El BISOSTAD és coordinat pel Centre Tecnològic Fundació Leia (País Basc) i, a més de la UIB, compta amb la participació d'institucions de recerca i empreses com Ainia Centre Tecnològic (València), Altex (València), el Centre Nacional

de Tecnologia i Seguretat Alimentària-Laboratori de l'Ebre (Navarra), el Centre Tecnològic Nacional Agroalimentari d'Extremadura, l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments del Consell Superior d'Investigacions Científiques (València), Indulleida (Lleida), Trasa (Navarra), Domca (Granada), Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal (La Rioja), la Universitat de Granada i la Universitat Politècnica de València. Es tracta, per tant, d'un projecte de molta envergadura amb una important missió de transferència per a la seva aplicació en sectors econòmics estratègics.

Documents relacionats

Data de publicació: 17/09/2010