Els investigadors de l'IFISC (CSIC-UIB) proposen un marc teòric per estudiar els efectes combinats de la temperatura i els camps elèctrics en nanoestructures

L’article de David Sánchez i Rosa López s’ha publicat a la revista Physical Review Letters 

Els investigadors de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB) David Sánchez i Rosa López han publicat recentment un article a la prestigiosa revista científica internacional Physical Review Letters en el qual tracten qüestions fonamentals sobre els fonaments termoelèctrics en conductors de mida nanomètrica.

Concretament, l’estudi de David Sánchez i Rosa López proposa un marc teòric general apte per estudiar els efectes causats per la combinació de canvis de temperatura i camps elèctrics. Els investigadors de l’IFISC (CSIC-UIB) han trobat que el corrent elèctric ve donat per una probabilitat de transmissió mecanoquàntica generalitzada que depèn de les interaccions entre els portadors de càrrega i energia.

Gràcies a l’efecte termoelèctric, es pot extreure energia útil de la calor residual. L’eficiència d’aquesta conversió en materials convencionals és, de moment, massa baixa per ser atractiva comercialment. Per això, resulta interessant investigar les propietats termoelèctriques de les nanoestructures, perquè la seva mida reduïda facilita enormement l’aplicació de grans diferències de temperatura.

En aquest sentit, l’estudi de David Sánchez i Rosa López aporta el necessari formalisme teòric en el qual basar càlculs més precisos que caracteritzin els prometedors avantatges que ofereixen aquests sistemes.

Referència bibliogràfica:

SÁNCHEZ, D.; LÓPEZ, R. (2013). «Scattering theory of nonlinear thermoelectric transport». Physical Review Letters, vol. 110, n. 2. DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.026804 

Documents relacionats

Data de publicació: 15/01/2013