Els índexs de supervivència de deu tipus de càncers a Mallorca

El projecte de la UIB i el Registre de Càncer de Mallorca té com a objectiu determinar la probabilitat de supervivència dels pacients segons l’estadi de la malaltia en el moment del diagnòstic 

La UIB i el Registre de Càncer de Mallorca col·laboren en un estudi que té com a objectiu analitzar els índexs de supervivència en deu tipus de càncer segons l’estadi en què es troba la malaltia en el moment del diagnòstic.

Els responsables de l’estudi són el doctor Juan José Montaño, professor i director del Departament de Psicologia de la UIB i membre del grup de recerca en Anàlisi de Dades (GRAD), i la doctora Maria Ramos, del Registre de Càncer de Mallorca. L’estudi està finançat per una beca de recerca concedida per l’Instituto de Salud Carlos III durant els propers tres anys.

Estadi i supervivència

Els investigadors treballen amb les dades recopilades pel Registre de Càncer de Mallorca sobre deu tipus de càncer (colorectal, de pulmó, de pròstata, de mama, de bufeta urinària, de coll d’úter, d’endometri, d’ovari, melanoma i limfomes) per determinar la probabilitat de supervivència dels pacients segons quin sigui l’estadi de la malaltia en el moment del diagnòstic.

Determinar l’estadi d’un càncer significa classificar-lo basant-se en la mida o l’extensió del tumor original i el grau de disseminació en el cos. Aquest procés, que es realitza en el moment del diagnòstic, pot ajudar el metge a calcular el pronòstic del pacient i a planificar el tractament per fer front a la malaltia.

Càncer colorectal

El projecte ja ha iniciat el seu camí i s’ha centrat en el càncer colorectal, que és el més freqüent, si es consideren els dos sexes. No de bades és el segon tumor més freqüent en les dones, després del càncer de mama, i el tercer entre els homes, després dels càncers de pròstata i pulmó. El Registre de Càncer de Mallorca ha fet nombrosos estudis sobre el càncer colorectal els darrers vint anys.

Aquest primer estudi ha treballat amb les dades recollides dels 2.899 casos de càncer colorectal diagnosticats a Mallorca entre els anys 2006 i 2011, i ha permès obtenir els índexs de supervivència per estadi un cop passats cinc anys del diagnòstic.

Estadi

Distribució en % de l’estadi

Supervivència als 5 anys

I: Estadi inicial, el tumor és superficial

15

83

II: El tumor és més profund

26,7

73

III: Hi ha afectació dels ganglis al voltant del tumor

32,7

62

IV: El tumor s’ha estès i ja hi ha metàstasi a distància

25,6

16

Global

100

 


La utilització de models estadístics de regressió ha permès identificar els factors que influeixen en el temps de supervivència en aquest tipus de càncer. Així, l’edat, la histologia i especialment l’estadi influeixen significativament sobre la supervivència dels pacients. Més concretament, l’edat, la presència d’adenocarcinoma mucinós respecte de l’adenocarcinoma, i els estadis III i IV respecte de l’estadi I, són factors que s’associen a un risc més gran de mort. Finalment, els investigadores no varen observar diferències significatives quant a la supervivència entre sexes ni entre el càncer de còlon i el de recte. 

Data de publicació: 05/06/2015