Els estudis d'Odontologia a les Illes Balears reben l'informe favorable de l'ANECA

L’informe dóna via lliure per a l'inici dels estudis per al proper curs acadèmic 2017-18 a l’escola ADEMA, adscrita a la UIB  

L'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació Universitària (ANECA), organisme públic dependent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, ha remès a la Universitat de les Illes Balears, a la qual està adscrita l'Escola Universitària d'Odontologia ADEMA, l'informe favorable al pla d'estudis presentat, la qual cosa suposa la satisfacció d’ambdós organismes responsables de la implantació d'aquests estudis del grau universitari d'Odontologia a les Illes Balears.

L'informe favorable de l'ANECA era un requisit necessari per a la posada en funcionament del grau d’Odontologia, després de l'acord adoptat pel Consell de Govern de la CAIB el mes d'octubre de 2015 (BOIB 155, del 24 d'octubre).

L'altre requisit era l'adequació de les instal·lacions al projecte presentat, i actualment estan pendents de la revisió a càrrec de l'organisme autonòmic IBISEC. Un cop complerts aquests dos punts, el Govern de les Illes Balears ha de demanar al Govern espanyol la reserva de trenta noves places per a aquests estudis.

El grau d’Odontologia està estructurat en 300 crèdits ECTS i disposa de sis mòduls que es realitzen en cinc cursos:

  • Mòdul I: Ciències Biomèdiques Bàsiques Rellevants en Odontologia
  • Mòdul II: Introducció a l'Odontologia
  • Mòdul III: Patologia i Terapèutica Medicoquirúrgica General
  • Mòdul IV: Patologia i Terapèutica Odontològica
  • Mòdul V: Pràctiques Tutelades i Treball de Fi de Grau (TFG)
  • Mòdul VI: Complements de Formació en Odontologia

Per a l'elaboració del pla d'estudis, la comissió creada per la UIB, que presideix el vicerector Antoni Aguiló, amb la col·laboració d’ADEMA, va realitzar un treball mitjançant un procés d'avaluació, identificació i disseny del projecte, on han participat, a més dels membres de la comissió d'estudis de la UIB (doctors Joan de Pedro, Miquel Bennàssar, Josep Tur, Pere Riutort i José Iriarte), més de vint especialistes d’àmbit local i internacional, com és el cas del doctor Herve Reycheler, catedràtic de Medicina, Cirurgia Maxil·lofacial i Odontologia de la Universitat de Lovaina (Bèlgica), així com els doctors José Ignacio Iriarte Otarbe, cirurgià maxil·lofacial i odontòleg, que ha estat cap del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital Universitari Son Espases, el doctor Francesc Pérez i Pastor, doctor en Medicina especialista en Estomatologia, la doctora en Física Francesca Garcias i la professora María Isabel González, com a expertes en gestió educativa, i el doctor Josep Maria Ustrell i Torrent, degà d'Odontologia de la Universitat de Barcelona. Tots ells i altres col·laboradors han permès reforçar diferents aspectes del pla d'estudis del nou grau d’Odontologia, que es podrà cursar a les Illes Balears a partir del curs acadèmic 2017-18 si el Govern atorga les trenta places sol·licitades. 

Data de publicació: 23/01/2017