Els estudiants i els professors de la UIB s'adapten a la docència no presencial

El Servei de Campus Digital de la UIB posa a disposició dels docents els recursos i les eines imprescindibles per adaptar la docència a la nova situació

Els alumnes i els professors de la Universitat de les Illes Balears fan un gran esforç per adaptar-se a la situació originada per la pandèmia de la COVID-19. Des del 16 de març, tota la docència dels estudis de la UIB s’imparteix de manera no presencial a través d’Aula digital, la plataforma d’aprenentatge en línia de la UIB. Això ha obligat a adaptar els continguts de les assignatures al nou entorn i que els professors de la UIB hagin de fer un esforç extra per formar-se en les possibilitats que ofereixen les eines d’Aula digital per a la docència.

El resultat d’aquest esforç conjunt d’alumnes i de professors de la UIB es reflecteix en les dades de connexions diàries a Aula digital. De mitjana, cada dia lectiu el 80 per cent dels professors i el 70 per cent dels alumnes segueixen amb normalitat les classes no presencials. A més, els professors es connecten almenys quatre dels cinc dies lectius de la setmana. Els caps de setmana, el 40 per cent dels professors i el 50 per cent dels alumnes de la UIB treballen amb Aula digital. En xifres globals, el 95 per cent dels professors i el 85 per cent dels alumnes segueixen les classes en la nova situació. Aquestes dades no tenen en compte aspectes com ara que no tots els professors tenen el mateix nombre d’hores de docència o que n’hi ha que havien concentrat les sessions teòriques al primer semestre i el segon semestre el dediquen a tasques de recerca.

Campus Digital

Darrere Aula digital hi ha el Servei de Campus Digital de la UIB, l’equip humà que fa possible aquesta transformació accelerada per continuar garantint un servei de qualitat en la formació que reben els alumnes. Les darreres setmanes, ells han estat els responsables de posar a disposició dels docents els recursos i eines imprescindibles per adaptar la docència a la nova situació.

Només la primera setmana d’abril, han organitzat set seminaris virtuals sobre eines com ara BBcollaborate, els qüestionaris en línia o el lliurament i l’avaluació de treballs, que han tingut una mitjana de 200 assistents. També s’han publicat una gran quantitat de vídeos centrats en aspectes diversos, que poden servir tant als docents com als alumnes en el seu dia a dia: des de l’edició de vídeos docents amb dispositius mòbils fins a exercicis d’estiraments musculars. A més, en pocs dies la web de Campus Digital s’ha transformat per convertir-se en el punt de suport i d’atenció principals per a la comunitat universitària en les qüestions relacionades amb la vida acadèmica a través d’Aula digital.

Aquesta feina l’actualitzen de manera permanent. De fet, el Servei de Campus Digital ja treballa per poder oferir pròximament un curs avançat de narrativa per a vídeos docents. També ha començat una col·laboració amb la UNED Balears per compartir experiències.

Suport als alumnes

El Vicerectorat d’Estudiants treballa per resoldre els problemes que els alumnes puguin tenir relacionats amb l’accés als recursos tecnològics mínims per poder estar connectats i continuar el curs.  

Data de publicació: 08/04/2020