Els estudiants de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia presenten els TFG als professionals sanitaris de l'Hospital d'Inca

De la formació a la pràctica 

Dia: dijous, 14 de juny de 2018
Hora: 9 h
Lloc: sala d’actes de l’Hospital d’Inca 

La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears organitza la I Jornada de Presentació dels Treballs de Fi de Grau dels seus estudiants, que enguany tindrà lloc a l’Hospital d’Inca. Els estudiants amb les millors qualificacions de TFG podran explicar els seus treballs davant un auditori format per professionals de la salut, molts dels quals han col·laborat en la seva formació pràctica. D’aquesta manera, es preveu la possibilitat de trobar sinergies i que la seva recerca, fruit de l’estudi i l’observació, pugui servir i repercutir en la millora de les pràctiques sanitàries als hospitals i centres de salut.

La jornada és oberta al públic que hi vulgui assistir i es transmetrà per videoconferència a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. Hi assistiran la senyora Soledad Gallardo, gerent de l'Hospital d'Inca; la doctora Concepció Zaforteza, directora d'Infermeria de l'Hospital d'Inca; el senyor Carlos Villafafila, subdirector de Cures Assistencials i Atenció a l’Usuari; i la doctora Rosamaria Alberdi, degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. 

Els treballs de fi de grau que s’exposaran són:

— Eficacia de los diferentes programas de promoción de actividad física para la prevención del riesgo y patologías cardiovasculares, de M. Antònia Amengual.

—¿La modificación de los estilos de vida disminuye la incidencia de cáncer de mama en mujeres con antecedentes familiares?, d’Isabel Maria Ruiz Miralles.

— Relación entre emociones y salud/enfermedad, de Lucrecia Morell.

— La promoció de la salut nutricional a les escoles per a la prevenció de l’obesitat pediàtrica i el treball multidisciplinari, d’Elisabet Alzamora.

— Millores terapèutiques dels nens amb paràlisi cerebral associades a les teràpies assistides amb cavalls, de Joana M. Escanelles.

— Atenció infermera a les víctimes de violència de gènere en el marc de la parella i l’exparella: estat de la qüestió, d’Aina Ramon.

— Depresión materna y complicaciones biopsicosociales del niño, de Clara Burguera. 

Data de l'esdeveniment: 14/06/2018

Data de publicació: 13/06/2018