Els clústers de les Illes i la UIB es comprometen a estudiar solucions per implantar noves tecnologies i transferir el coneixement científic als sectors empresarials

Representants de més de 200 empreses innovadores de les Illes Balears s'han reunit amb la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas; amb el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera; i amb el director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Pere Oliver, amb l'objectiu de definir les pautes de col·laboració entre el món universitari i l'empresarial a l'hora d'impulsar la implantació de noves solucions tecnològiques i investigació científica en el teixit empresarial de les Illes.

Per crear productes tecnològics adaptats, tant les empreses innovadores com la Universitat consideren imprescindible una col·laboració fluida i constant, ja que els grups d'investigació de la UIB necessiten nodrir-se “de l'activitat i necessitats del sector empresarial per desenvolupar els seus models d'investigació”, explica Oliver.

A la reunió, que va tenir lloc el vespre del dimarts al campus de la UIB, es va establir un calendari de contactes per definir les necessitats específiques de cada clúster, que mantindrà contactes sectorials amb els departaments universitaris més adients. Així, per exemple, els representants de TurisTEC han acordat una reunió amb els responsables universitaris d'Innovació i Noves Tecnologies. Per la seva part, el Clúster del Mar ha tancat una propera trobada amb l'IMEDEA (centre mixt UIB-CSIC); mentre que el Clúster Audiovisual ha demanat l'assessorament dels departaments de Dret i Economia en aspectes relacionats amb la internacionalització de les empreses.

Enquesta sobre el cost de la innovació

Segons una enquesta de la qual es va informar en el decurs de la reunió, les empreses del sector agrícola i industrial de les Illes consideren que els factors de cost (36,5%) i de coneixement (29,7%) són els que, principalment, frenen la seva decisió d'invertir en la implantació de les noves tecnologies a les seves empreses. Per la seva part, el sector de la construcció i dels serveis no dóna tanta importància al cost de la innovació (17,3%) ni al del coneixement (19,4). No inverteixen en innovació perquè consideren que “no és necessari, perquè no hi ha demanda d'innovacions” al mercat.

No obstant això, aquesta percepció –segons els representants de les institucions i empreses reunides, moltes de les quals, agrupades en clústers sectorials canviaria si hi hagués solucions tecnològiques i/o científiques específiques per a cada sector empresarial, que responguessin a les necessitats pròpies i a les exigències de cada demanda.

Documents relacionats

Data de publicació: 19/03/2009