Els alumnes trien els seus representants al Claustre i al Consell d'Estudiants

El proper 15 de desembre els estudiants de la Universitat de les Illes Balears estan convocats a participar en les eleccions dels seus representants al Claustre i al Consell d’Estudiants.

Per concórrer a les eleccions cal que presenteu la vostra candidatura. Només hi haurà eleccions en aquelles circumscripccions en què, prèviament, s’hagin presentat candidatures, i sempre que el nombre d’aquestes sigui superior al nombre de llocs a cobrir. Les candidatures es poden presentar fins al 23 de novembre.

Podeu consultar tota la informació del procés a l’adreça: eleccions.uib.cat 

Data de l'esdeveniment: 15/11/2016

Data de publicació: 14/11/2016