Els alumnes de secundària demostraran els seus coneixements a les olimpíades organitzades a la UIB

Un any més, els alumnes de secundària de les Illes Balears tenen una cita amb el coneixement a les olimpíades i miniolimpíades organitzades a la UIB. El curs 2021-22 en farem vint-i-una i estaran adreçades a l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO i batxilllerat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar l’interès per diverses disciplines acadèmiques entre els alumnes i motivar-los per als estudis universitaris.

Com a novetat, enguany hi hem incorporat l’Olimpíada Informàtica i la Minolimpíada de Geografia, a més del concurs «Enginyeria en l'edificació: Construint amb enginy».

Ateses les circumstàncies actuals de la pandèmia de COVID-19, enguany hem tornat a limitar el nombre d’alumnes que s’han pogut inscriure a les olimpíades amb la finalitat de garantir totes les mesures de seguretat, distància i prevenció. També algunes proves es faran de manera telemàtica.

El curs passat, 797 estudiants participaren en les proves, 610 dels quals eren de Mallorca; 70, de Menorca, i 117, d’Eivissa i Formentera.

Des de fa anys, les olimpíades es poden dur a terme gràcies a un conveni de col·laboració subscrit entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització conjunta de les proves. A més, cal destacar que totes estan incloses a l’oferta d’activitats Seràs UIB del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB). 

Data de publicació: 21/01/2022