Els alumnes de la UIB poden optar als ajuts de promoció de l'excel·lència acadèmica del Govern

La Conselleria d'Educació i Universitat ofereix 20 ajudes, 4 per cada branca de coneixement, amb una dotació individual de 1.500 euros. Es poden demanar fins al dia 16 de juliol de 2018 

La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocat per primera vegada ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin acabat els estudis oficials de grau en qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2015-16 o 2016-17.

En total s’ofereixen vint ajudes, quatre per cada branca de coneixement, i la dotació individual de cada ajuda és de 1.500 euros.

Per poder obtenir l’ajuda, els sol·licitants han d’acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s’indiquen a continuació, expressades en una escala de l’1 al 10: 

  • Arts i Humanitats: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.
  • Ciències: una nota mitjana igual a 8,50 punts o superior.
  • Ciències Socials i Jurídiques: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.
  • Ciències de la Salut: una nota mitjana igual a 8,75 punts o superior.
  • Enginyeria o Arquitectura: una nota mitjana igual a 8,25 punts o superior.

Per presentar sol·licituds s’ha de fer un tràmit telemàtic i registrar la sol·licitud, juntament amb la documentació justificativa. El tràmit telemàtic s’ha obert avui, i el termini de sol·licituds acabarà el proper 16 de juliol de 2018.

Els impresos per sol·licitar l’ajuda s’han d’emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior <http://dguni.caib.es>. Els altres impresos també estan a disposició de les persones interessades en aquesta pàgina web.

A aquesta convocatòria s’hi destina un màxim de 30.000,00 euros, i els ajuts són incompatibles amb les beques per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d’ajuda o beca per a la mateixa finalitat d’entitats públiques o privades. 

Data de publicació: 14/06/2018