Els alumnes de Dret de la UIB faran pràctiques a l'Advocacia de la Comunitat Autònoma

El vicepresident i conseller de Presidència i el degà de la Facultat de Dret de la UIB signen un conveni de col·laboració 

El vicepresident i conseller de Presidència, Antonio Gómez, i el degà de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears, Santiago Cavanillas, han signat un conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudiants de grau de Dret a la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.

Es tracta d’un conveni que permet a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin el seu accés al món laboral. 

El vicepresident Gómez ha destacat que amb aquest conveni es contribueix a la formació dels joves perquè puguin conèixer de primera mà l'exercici de l'activitat professional de l'advocacia des del vessant més públic.

Els estudiants que realitzin aquestes pràctiques tindran l'oportunitat de conèixer bons professionals, assistir a judicis civils, penals, etc., així com conèixer les funcions administratives pròpies de la Comunitat Autònoma. 

Podran dur a terme les pràctiques acadèmiques externes els estudiants que tinguin almenys 120 crèdits superats. El conveni preveu, a més, que els estudiants tindran dos tutors: un tutor acadèmic de la UIB i un tutor de l'entitat col·laboradora. 

La finalitat de les pràctiques és contribuir a la formació integral dels estudiants complementant l’aprenentatge teòric i pràctic; facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en la qual hauran d’operar els estudiants; afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives; obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori l’ocupabilitat futura; i afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria. 

Data de publicació: 11/06/2014