El turisme consumeix un de cada quatre litres d'aigua, i ho sabem gràcies al confinament

Un estudi de la Universitat de les Illes Balears calcula la reducció del consum d'aigua durant la fase de restriccions de la mobilitat de 2020 per conèixer el volum d'aigua usat per l'activitat turística 

El consum d’aigua a les Illes Balears va ser un 24,2 per cent menor durant l’etapa en la qual varen estar vigents les mesures de confinament i restricció de la mobilitat de 2020 respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta diferència es correspondria amb el consum d’aigua associat a l’activitat turística, segons conclou un estudi publicat recentment a la revista científica Journal of Sustainable Tourism per un grup d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears.

L’estudi, que per primera vegada calcula el volum d’aigua usat pel turisme a les Illes Balears, destaca que en els municipis amb més activitat turística la reducció va ser del 58,1 per cent durant els mesos d’abril a juny de 2020. Per la seva part, en els municipis amb menys activitat turística, la reducció va ser del 14 per cent. En municipis amb una activitat turística mitjana, la reducció en aquest mateix període va ser del 39,4 per cent. 

Confinament, turisme i consum d’aigua

La pandèmia de COVID-19 va comportar el confinament de la població i restriccions importants de la mobilitat de passatgers internacionals que varen estar vigents entre el 15 de març i el 21 de juny de 2020. A la vegada, les restriccions de mobilitat també varen comportar una oportunitat única per calcular per primera vegada el consum d’aigua lligat a l’activitat turística i superar la inexistència de dades oficials sobre aquest fenomen.

Els investigadors de la UIB han aprofitat l’absència d’arribades de visitants turístics a les Illes Balears durant aquests mesos de 2020 per analitzar l’impacte que aquest fet inusual va tenir sobre el consum d’aigua en nou municipis de les Illes Balears amb nivells diferents d’activitat turística: Alcúdia, Calvià, Muro i Palma, a Mallorca; Maó i Sant Lluís, a Menorca; Eivissa i Sant Antoni, a Eivissa, i Formentera.

Els resultats assolits pels investigadors de la UIB mostren com l’evolució del consum d’aigua no és un fenomen homogeni i que hi ha patrons espacials importants i diferències significatives entre els municipis més orientats a l’activitat turística i els municipis menys turístics.

En el cas dels municipis de les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca, els canvis en el consum d’aigua varen ser majoritàriament homogenis entre tots els municipis. La majoria dels municipis d’aquestes illes varen mostrar un decreixement anual del consum d’aigua entre el 10 i el 30 per cent, si es compara el consum d’aigua de tot l’any 2019 amb el de 2020.

Per al període de vigència de les restriccions més estrictes (d’abril a juny de 2020), el consum d’aigua va disminuir un 51,1 per cent a Formentera; un 40,1 per cent a Sant Antoni; un 27,1 per cent a Sant Lluís; un 16,5 per cent a Eivissa i un 9 per cent a Maó.

En canvi, en el cas de Mallorca s’observa un gran contrast. Els municipis més turístics (ubicats en zones costaneres) mostren reduccions importants del consum d’aigua en el consum global de tot l’any 2020, mentre que en els menys turístics (ubicats a l’interior de l’illa) es varen donar increments en el consum d’aigua.

Per als casos analitzats amb detall en el període d’abril a juny de 2020, el consum d’aigua es va reduir un 73,7 per cent a Muro; un 60,9 per cent a Alcúdia i un 39,8 per cent a Calvià.

En el cas de Palma, malgrat tenir més de 50.000 llits turístics i ser el segon municipi amb més activitat turística de les Illes Balears, la reducció en el consum d’aigua va ser molt menor, de només un 16,6 per cent per al període d’abril a juny de 2020. Segons els investigadors, aquest fet s’explicaria perquè l’increment del consum dels residents confinats (que altres estudis han confirmat per a altres ciutats d’arreu del món) va compensar la reducció associada al descens de l’activitat turística.

És per això que, per als investigadors, un aspecte clau és la proporció entre el volum de població resident i el nombre de pernoctacions turístiques d’un municipi. D’acord amb aquesta idea, com més petita és la proporció de residents, més gran és el decreixement en el consum d’aigua durant el confinament.

Dades per a la planificació dels recursos hídrics

Els resultats assolits pels investigadors de la UIB poden ser de gran utilitat per a la planificació i la gestió dels recursos hídrics a les Illes Balears. Fins ara, les administracions no disposaven de dades sobre el consum d’aigua relacionat amb l’activitat turística, la qual cosa comporta una mancança important, atesa la importància del turisme per a l’economia de les Illes Balears.

Segons els investigadors de la UIB, les diferències entre municipis que mostren les dades indiquen que no és possible dissenyar polítiques hídriques comunes i homogènies per a tota la regió, sinó que s’ha de tenir en compte el grau d’especialització turística de cada municipi.

A més, l’estudi fa evident la necessitat de millorar la gestió de les dades sobre el consum d’aigua, per poder millorar la planificació dels recursos hídrics i desenvolupar polítiques que promoguin un ús més eficient de l’aigua.

Els autors

Els investigadors que han participat en aquest estudi pertanyen al grup de recerca en Recursos Hídrics i Canvi Global (GLOWATER) i són els doctors Cels Garcia, Enrique Morán i Pablo Rodríguez, del Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears; Bartolomé Deyà, del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB; Dolores Tirado, del Departament d’Economia Aplicada de la UIB, i Jorge Lorenzo, del Departament de Ciències Humanes de la Universitat de La Rioja.

L'estudi s'ha fet amb la col·laboració de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.

Referència bibliogràfica

Celso Garcia, Bartolomé Deyà-Tortella, Jorge Lorenzo-Lacruz, Enrique Morán-Tejeda, Pablo Rodríguez-Lozano & Dolores Tirado (2022): Zero tourism due to COVID-19: an opportunity to assess water consumption associated to tourism, Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2022.2079652 

Data de publicació: 01/06/2022