El sistema educatiu emmalalteix el professorat i afecta negativament el rendiment dels alumnes

La tesi doctoral de David Sànchez investiga l’impacte de la síndrome d’esgotament professional als centres d’ensenyament públics de les Illes Balears

La tesi doctoral de David Sànchez Llull, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga l’impacte de la síndrome d’esgotament professional (burnout) sobre el professorat dels centres d’ensenyament públic de les Illes Balears. La tesi l’han dirigida els doctors Martí X. March i Lluís Ballester, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

En el context educatiu, la síndrome d’esgotament professional és una problemàtica psicosocial que afecta significativament el professorat i que es caracteritza pel cansament emocional, la despersonalització i la baixa realització personal. A la vegada, aquesta problemàtica està lligada al rendiment educatiu.

L’investigador ha detectat nivells moderats d’esgotament professional als centres d’ensenyament públics de les Illes Balears, amb un percentatge important de docents susceptibles de desenvolupar la síndrome o que la pateixen. Així, segons la recerca de David Sànchez, la síndrome afecta aproximadament un 33 per cent del professorat de les Illes Balears i, pel que fa a les variables analitzades, la recerca ha detectat que un 33,04 per cent pateix cansament emocional, un 32,16 per cent presenta problemes de despersonalització i un 33,16 per cent del professorat té poca realització personal.

A la vegada, la recerca assenyala que el pla de prevenció dels riscs laborals, seguretat i salut és deficitari i també destaca que no compleix les normatives espanyola i comunitària de manera rigorosa, i això impedeix que problemes psicosocials com l’esgotament professional es puguin detectar i  prevenir, i que es pugui actuar per minimitzar-los.

L’investigador apunta que el model educatiu de les Illes Balears emmalalteix els professors de manera significativa i que les eines per minimitzar les problemàtiques psicosocials que actualment incideixen en els centres públics, i més concretament els plans de prevenció de riscs laborals, no s’apliquen de manera correcta. Així, es crea un context laboral que fomenta una escola no saludable. Davant aquesta situació, es planteja la necessitat de crear escoles que potenciïn una interacció positiva i directa entre professor i alumne, perquè proporciona seguretat tant al docent com al discent, des de la perspectiva que un entorn escolar positiu repercuteix directament en l’actitud dels professors de manera positiva i millora el procés d’aprenentatge dels alumnes i, en conseqüència, també els resultats acadèmics.

En definitiva, David Sànchez conclou que cal fomentar una escola saludable a partir dels plans de prevenció de riscs laborals, seguretat i salut per aconseguir reduir un dels problemes més importants que afecten el sistema educatiu, el burnout. És a partir de la reducció d’aquesta problemàtica psicosocial que es podrà aconseguir incidir positivament en els resultats acadèmics dels alumnes i minimitzar un altre problema greu, el problema del fracàs escolar a les Illes Balears.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Burnout als centres públics de secundària de les Illes Balears
  • Autor: David Sànchez Llull
  • Programa de doctorat: Investigació i Innovació en Educació
  • Departaments: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i Didàctiques Específiques
  • Directors: Martí X. March Cerdà i Lluís Ballester Brage 

Data de publicació: 18/12/2014