El recurs a Heràclit a l'obra de Nietzsche

La tesi doctoral de Raül Genovès Company recull totes les al·lusions a les aportacions del pensador presocràtic presents a les obres del filòsof alemany

És bastant comuna entre els especialistes la consideració que el pensament de Friedrich Nietzsche ha absorbit elements fonamentals de la filosofia d'Heràclit d’Efes, i que aquest presocràtic és un dels referents més importants en la seva filosofia. No obstant això, quan es consulta la bibliografia especialitzada, es constata que el tractament d'aquesta qüestió sol limitar-se a observacions bastant generals, o a l'anàlisi de determinats aspectes, normalment supeditats als interessos de cada investigador sobre les qüestions concretes del pensament nietzscheà que li interessa destacar.

Encara que hi ha treballs sobre la presència o l'ocupació de la cosmologia heraclitiana en la filosofia de l'autor alemany, la inexistència d'un estudi exhaustiu, cronològicament ordenat, contextualitzat i complet sobre la qüestió justifica la importància i necessitat d'una recerca sobre aquest tema.

En aquest sentit, la tesi doctoral de Raül Genovès Company, defensada a la Universitat de les Illes Balears, atén aquesta necessitat i contribueix al camp dels estudis nietzscheans amb l'aportació d'un treball crític i complet en el qual es presenten i analitzen, seguint l'ordre cronològic en què varen ser escrits, tots els passatges de les obres i els textos per a les lliçons i conferències impartides per l'autor que contenen al·lusions a Heràclit. La tesi l'han dirigida els doctors Antoni Bordoy i Francesc Casadesús, del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

La recerca ofereix així un estudi complet, sistemàtic i cronològicament ordenat del recurs a Heràclit en el conjunt de l'obra de Nietzsche, amb indicacions precises sobre l'interès, sentit i context de cadascuna de les cites, que permet comprovar l'abast real de la qüestió a partir de l'evidència dels mateixs textos, davant la freqüent tendència a utilitzar les cites de manera aïllada, superficial o fins i tot supeditada a determinats interessos interpretatius.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: El recurso a Heráclito en la obra de Friedrich Nietzsche
  • Autor: Raül Genovès Company
  • Programa de doctorat: Filosofia
  • Departament: Filosofia i Treball Social
  • Directors: Antoni Bordoy Fernández i Francesc Casadesús Bordoy 

Data de publicació: 21/01/2016