El projecte europeu MyOcean és avaluat per més de 100 científics a Mallorca

L’IMEDEA (CSIC-UIB) participa de manera destacada en aquest projecte finançat per la Unió Europea

120 investigadors d’arreu d’Europa han treballat durant dos dies a Mallorca en la revisió dels productes i serveis creats en el marc del projecte europeu MyOcean Follow-On, destinat a implementar el coneixement de la dinàmica marina, estudis de canvi climàtic, energies renovables, com també la gestió de crisis en els casos de contaminació marítima, entre altres.

Les Illes Balears són un punt calent d’aquesta xarxa, atès que el personal científic del grup de Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i del Sistema d’Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears (SOCIB), són membres destacats d’aquesta xarxa de treball. Tal com assenyala la doctora Ananda Pascual (IMEDEA, CSIC-UIB) «els projecte MyOcean (2009-12), MyOcean2 (2012-14) i l’actual MyOcean Follow-On (octubre de 2014 – març de 2015) representen una passa endavant significativa en l’oceanografia operacional europea. El CSIC en general, i l’IMEDEA en particular, fan un paper rellevant, atès que tenim una participació important perquè som els responsables de la generació de nous productes altimètrics d’alta resolució a la Mediterrània occidental, com també de la validació d’aquests amb observacions auxiliars i dades de models. També participam activament en altres grups de treball, com el dedicat a usuaris i infraestructures marines a la Mediterrània i en el de dades in situ».

Els dies 24 i 25 de març, Mallorca ha rebut els participants en aquesta xarxa de monitorització marina que se situa com a antecessora del futur servei de supervisió Copèrnic del Medi Marí, i està finançada pel Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la Recerca i el programa actual Horitzó 2020. El projecte MyOcean Follow-On és una iniciativa en la qual treballen 61 institucions de 29 països, amb l’objectiu d’incrementar la capacitat europea de predicció i monitorització marina per mitjà d’un servei d’observació a escala regional i global a través d’estacions, mareògrafs, boies de deriva, ancorades i els darrers avanços en instruments oceanogràfics.

L’objectiu de MyOcean és proporcionar als usuaris la millor informació genèrica disponible sobre l’estat dels oceans del món i les mars europees. MyOcean (2009-12), MyOcean2 (2012-14) i MyOcean Follow-On (octubre de 2014 – març de 2015) s’han compromès a desenvolupar, executar i millorar contínuament un servei europeu basat en una capacitat mundial de vigilància dels oceans i la previsió, usant observacions, sistemes de dades, modelatge i assimilació. L’accés als productes MyOcean es fa a través del portal web <http://www.myocean.eu.org/>.

 

 

Font: IMEDEA (CSIC-UIB) 

Data de publicació: 30/03/2015